Úvodník starosty

Slovo starosty města

Konec ledna není jenom důvodem k odtržení prvního listu z letošního kalendáře, ale pro žáky a studenty je to čas, kdy se chlubí rodičům, babičkám, dědečkům i známým se svými výsledky. Je školní pololetí, a to znamená, že si ze škol odnesou vysvědčení. Přál bych všem, aby to byl především důvod k radosti. Pokud se výsledky školní práce přece jenom trochu zamotaly, pak věřím, že do letních prázdnin se vše napraví.

Nejenom žáci dostávají svá vysvědčení jako zprávu o tom, jak se jim dařilo plnit různé úkoly. Také město Jablonec se snaží získat informace, s čím jsou nebo nejsou občané spokojeni. Jednou, ale pochopitelně ne jedinou možností, je průzkum veřejného mínění. Naše město jej zadává od roku 1997 každé dva roky. Na sklonku loňského roku jsme proto obdrželi další výsledky.

Tentokrát jsme zjišťovali názory občanů na řadu oblastí života města. Patří k nim například kriminalita a pocit bezpečí, spokojenost lidí s městskou policií nebo názory na práci městského úřadu.

Je skutečností, že každá anketa pracuje s určitým počtem dotázaných občanů a s jistou mírou chyb při formulování a zobecnění výsledků. Bez ohledu na to jsou informace a výstupy pro práci radnice důležité.

Děkuji proto všem, kteří průzkum zajistili a hlavně vám, kteří jste na položené otázky odpověděli.

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 13.2.2006 10:03:01 | přečteno 2862x | Petr Vitvar