Městská policie informuje

V minulém čísle Jabloneckého měsíčníku jsme přinesli některé základní informace o připravované novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. V tomto pokračování uvádíme některé z hrubých přestupků zařazených v bodovém systému (jen do 6 bodů), který čeká řidiče od 1. 7. letošního roku. Na jaké sankce se tedy musí neukáznění řidiči připravit?

7 bodů - 25 - 50 tis. Kč a zákaz činnosti od 1 roku do 2 let.

 • Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěné obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 promile nebo užitím jiné návykové látky.
 • Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem.
 • Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
 • Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

7 bodů - V zákoně č. 411/2005, který novelizuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích není sankce uvedena.

 • Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví.

7 bodů - 2.500 - 5.000 Kč (pokud se přestupek spáchá během 12 měsíců dvakrát a vícekrát, přistupuje k pokutě ještě zákaz činnosti 1 - 6 měsíců).

 • Neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody (to vše při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 tisíc Kč.

6 bodů - 5 - 10 tis. Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

 • Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno.
 • Při jízdě na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno.
 • Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.

6 bodů - 10 - 20 tis. Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

 • Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje či jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem.

6 bodů - 2.500 - 5.000 Kč (pokud se přestupek spáchá během 12 měsíců dvakrát a vícekrát, přistupuje k pokutě ještě zákaz činnosti 1 - 6 měsíců), v blokovém řízení 2.500 Kč.

 • Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno.

Dana Hulíková, mluvčí městské policie

Vytvořeno 13.2.2006 10:03:30 | přečteno 2693x | Petr Vitvar
load