Křížový kámen

O jižní stěnu kostela svaté Anny byl donedávna opřen kříž vytesaný do pískovcového bloku. Přestože se jedná o jednu z nejstarších jabloneckých památek na dávné časy, většina kolemjdoucích ji míjela bez povšimnutí.

Nápis na kříži vyrytý sděluje, že v roce 1666, tedy před 340 lety, zmrzl „na tomto místě“ Hans Kleinert. Podle obecně přijí­mané verze dal kříž téhož roku zhotovit Georg Weis, jehož jméno je rovněž na kameni vytesáno. Adolf Lilie ve své jedi­nečné kronice Jablonecka o kříži uvedl, že dle lidové pověsti na jeho místě umrzli tři pašeráci.

Kamenný kříž je však kamenem putujícím. Jeho stanoviště při kostele svaté Anny není zdaleka původní. Kdysi stával ve Vrkoslavich při staré maloskalské cestě, přibližně v místech pivovarských rybníků. Později byl přemístěn k jabloneckému vlastivědnému muzeu a po jeho zrušení se bez péče a úcty povaloval společně s jinými arte­fakty na volně přístupném dvoře. Dnes zde stojí budova telekomunikací.

Vzácná památka bývá ne­správně řazena mezi tzv. smírčí kříže. Smírčí kříže však byly stavěny za trest, jako jakési „výkupné“ za nějaké těžké provinění. Jablonecký kříž byl ale zřízen jako připomínka nešťastného umrznutí, tedy nikoliv něčí viny.

Křížový kámen byl za dobu své existence také několikrát renovován, naposledy na náklady města v roce 2001. O dva roky později byl vandaly povalen, naštěstí však nebyl citelněji poškozen. V současné době je pa­mátka uložena na bezpečném místě a po rekonstrukci kos­tela bude navrácena na důstojné místo.

- os -

Vytvořeno 13.2.2006 10:27:53 | přečteno 2970x | Petr Vitvar