Eurocentrum

Nové možnosti pro kulturu a cestovní ruch v centru

Pokud moje paměť až na počátek 60. let minulého století sahá, bylo Výstaviště vždy významným centrem kultury, výstavnictví a cílem mnoha návštěvníků z naší vlasti i ze zahraničí. Vzpomeňme jen na proslulé výstavy skla a bižuterie s doprovodnými kulturními programy v prostoru přírodního amfiteátru a s vystoupeními všech hvězd naší tehdejší populární hudby.

V kombinaci s neméně oblíbenými Libereckými výstavními trhy to býval cíl prázdninových cest velké části obyvatel tehdejší ČSSR i cíl návštěv obchodních partnerů bižuterních firem. Připomeňme celou řadu kulturních akcí, které hostilo kino Výstaviště, později Junior, loutkové divadlo, soutěže tvořivosti mládeže, hudební vystoupení a samozřejmě filmy. Vzpomínky svázané s hlavními pavilony Výstaviště - koncerty, zábavy, plesy, taneční spojené s nesmělými návštěvami Snack-baru (Šneku), výstavy, školní vystoupení řady souborů na různých vernisážích, později akce v klubu Na Rampě - by za ty generace vy­daly na tlustou knihu.

Nyní začíná psát výsta­viště novou kapitolu. Realizací záměru jeho přestavby na Eurocentrum s novou budovou Centra obchodní spolupráce vzniklo v Jablonci nové, moderní, architektonicky zajímavé zařízení s celou řadou mož­ností využití. Jen připomenu, že stavebním nákladem pouhých 28 mil. Kč z rozpočtu města, zbytek do celkových 110 mil. byl hrazen zejména z prostředků EU. Kino Junior bylo společně s kinem Radnice také kompletně zrekonstruováno. V současnosti pro­bíhá celková přestavba pavi­lonu A. Přírodní amfiteátr zůstane zachován a v nové podobě bude začleněn do areálu Eurocentra. V centru Jablonce tak do letošního léta vznikne komplex, který má ambice stát se skutečným centrem kultury a obchodu celostátního významu.

Centrum Jablonce však není jen Eurocentrum. V letošním roce proběhne rovněž rekonstrukce ulic Jiráskova, U Muzea, náměstí Dr. Farského a Dolního náměstí a ulice Dvorské. Již loni byla zatraktivněna ulice Soukenná. Fontány, žulová dlažba místo asfaltu, nová zeleň, místa pro odpočinek, poněkud jiný (ale žádným aktivitám nebránící) dopravní režim - to bude centrum Jablonce 2006. Dominanty centra - zrekonstruovaný kostel sv. Anny, nedávno znovuotev­řené Muzeum skla a bižuterie i nové Centrum obchodní spolupráce - se jistě stanou místy, která budou rádi navštěvovat nejen občané našeho města, ale i turisté, rekreanti, zákaz­níci a obchodní partneři - a ne­buďme zbytečně skromní - z celého světa!

Popřejme novému Centru obchodní spolupráce mnoho úspěchů, vedení Eurocentra hodně invence a nám všem řadu krásných kulturních zážitků. Na shledanou v Eurocentru!

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 13.2.2006 10:03:40 | přečteno 4611x | Petr Vitvar
load