Dopravní nehody v okresu Jablonec nad Nisou

Během let 2003 a 2004 se v jabloneckém okresu dařilo naplňovat dlouhodobý záměr snižování počtu dopravních nehod. Rok 2005 však opět přinesl zvrat k horšímu. Velkou mírou se na tom podílelo i loňské krušné únorové počasí. Značné přívaly sněhu a malá možnost jeho odstraňování z komunikací přinášely denně na úzkých a kluzkých vozovkách velké množství drobnějších dopravních nehod.

Na konci měsíce února vzrostl počet dopravních nehod oproti roku 2004 o 27 případů, a to z 399 na 426. Celkový počet evidovaných dopravních nehod za rok 2005 dosáhl opět téměř stejného čísla jako v roce 2002 (tj. 1915).

Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná škoda
2002 1915 12 50 264 730 mil. Kč
2003 1856 7 38 258 702 mil. Kč
2004 1837 3 38 242 669 mil. Kč
2005 1913 4 40 249 726 mil. Kč

Z tabulky je patrný nárůst počtu nehod o 76 oproti roku předchozímu. I všechny další sledované ukazatele vykázaly nárůst. O jednu osobu více zemřelo, o 2 osoby více se těžce zranilo a o 7 osob více se zranilo lehce. Úměrně s počtem nehod vzrostla i škoda. Přestože se hodnota provozovaných vozidel zvyšuje, škoda nedosáhla výše roku 2002, i když počet nehod je téměř stejný. To dokazuje, že řada nehod byla spíše lehčího rázu.

Mezi hlavními příčinami dopravních nehod zůstává v popředí nesprávný způsob jízdy - 951 případů a nepřiměřená rychlost - 556.
K největšímu počtu dopravních nehod dochází pravidelně v zimních měsících. Nejvíce nehod (souvisí i s počtem dní v měsíci) řešili policisté v lednu - 234 nehod. Krátký únor přinesl 192 dopravních nehod a nejméně jich policisté řešili v dubnu - „pouhých“ 91 případů. Vysvětlení tohoto snížení vidí policisté ve vžitém povědomí motoristické veřejnosti, že měsíc duben je měsícem bezpečnosti na silnicích. Do určité míry to stále platí a není to jistě na škodu.

Velkým problémem poslední doby je alkohol v krvi mnohých řidičů motorových vozidel. Přímo při dopravních nehodách bylo přistiženo 157 řidičů, kteří usedli za volant svého vozidla pod vlivem alkoholu. Oproti roku 2004 se jedná o nárůst o 9 řidičů. K těmto řidičům musíme přičíst dalších 50 řidičů, kteří sice nenabourali nebo nestihli nebourat, ale byli při jízdě přistiženi dopravní hlídkou. Celkový počet tak dosáhl 206 zjištěných řidičů za volantem, kteří měli alkohol v krvi.

Také v letošním roce budou policisté pokračovat v různých dopravně bezpečnostních akcích zaměřených zvláště na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu, kontrolu technického stavu vozidel, požívání alkoholu za volantem, kontrolu povinného vyba­vení nebo předepsaných dokladů. Stranou pozornosti nezůstanou ani cyklisté a chodci. I ti totiž dotváření úplný obraz dopravní situace.

Na závěr několik rad, jak postupovat při autonehodě

 • Po nehodě neprodleně, ale bezpečně zastavte.
 • Vypněte motor a vytáhněte klíčky ze zapalování. Pokud je potřeba, zajistěte vozidlo proti pohybu ruční brzdou.
 • Označte místo nehody výstražným trojúhelníkem.
 • Zraněné osoby dostaňte opatrně do bezpečí, kde jim můžete poskytnout první pomoc.
 • Pokud jsou u nehody alespoň dva lidé, jeden poskytuje první pomoc a druhý volá záchrannou službu (155). Pokud jste sami, musíte nejprve poskytnout první pomoc, a poté volat pomoc odbornou. Operátorovi na lince 155 sdělte, kde se nacházíte (město, ulice, křižovatka, orientační bod atp.), dále počty a stav zraněných.
 • Setrvejte na místě nehody až do příjezdu policie. Pokud jdete přivolat pomoc, na místo nehody se neprodleně vraťte.
 • Jako účastník nehody jste oprávněni zastavovat další vozidla, aby vám jejich posádka pomohla (doporučujeme obléci si reflexní vestu).
 • Tvoří-li vozidlo překážku v silničním provozu, můžete jej odstavit, ale musíte nejprve vyznačit jeho přesnou polohu při nehodě.
 • Pokud jste svědkem nehody, přistupujte k havarovanému vozidlu opatrně.
 • Pokud jste účastníky nehody, která se obešla bez zranění, a máte-li k dispozici fotoaparát, vyplatí se celou situaci vyfotit.
 • Nezapomeňte: po nehodě je řidič povinen zdržet se požití alkoholického nápoje a návykových látek stejně jako před a během jízdy do doby, dokud policista neprovede orientační dechovou zkoušku na alkohol, případně dokud se nepodrobíte lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve či moči ke zjištění množství alkoholu v krvi.

Přáním policistů do tohoto roku je, aby řidiči přistupovali ke své jízdě zodpovědně, vyvarovali se jízd pod vlivem alkoholu a udržovali svá vozidla v dobrém technickém stavu.

npor. Mgr. Ludmila Knopová, tisková mluvčí OŘ PČR

Vytvořeno 13.2.2006 10:03:21 | přečteno 6101x | Petr Vitvar
load