Centrum obchodní spolupráce

Centrum obchodní spolupráce, které se stává součástí rekonstruovaného areálu Eurocentra, zahájí provoz v únoru. Jeho cílem je podpora rozvoje přeshraničních hospodářských vztahů, výměna informací, navazování kontaktů a prezen­tace podnikatelských subjektů v Euroregionu Nisa. Pojďme se společně podívat, co všechno zde můžeme nalézt.

V nově vybudovaných prostorách s bezbariérovým přístupem se nachází víceúčelový sál, který bude sloužit k výstavním, kongresovým a společenským účelům. Dále zde najdeme malý sál, salónek, tři multifunkční učebny, restaurant, vestibul s fotogalerií a kanceláře. Prostory jsou vybaveny nejmodernější audiovi­zuální technikou a nabízejí široké možnosti využití pro pořádání různých typů konferencí, školení, firemních akcí, tréninků nebo setkávání s doprovod­nými programy. K dispozici zde jsou prostory jak pro 10, tak i pro 500 osob. Během akcí bude možné občerstvit se v restaurantu, který zároveň nabídne občanům a návštěvníkům města polední menu. Bude možné si vybrat z řady jídel tradiční české i zahraniční kuchyně.

Eurocentrum - mapa, obrázek se otevře v novém okněA na co se můžeme těšit v letošním roce?

Jaro bude patřit 6. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour, který bude zaměřen na letní rekreaci a dovolenou. Premiérový podzimní veletrh cestovního ruchu Euroregion Sport nabídne nejenom sportovní vyžití během zimy, ale i možnosti aktivního odpočinku pro nesportovce.

Na základě vzájemné spolupráce Eurocentra s okresem Jelení Hora vznikl společný projekt, který nás prostřednictvím fotografií seznámí s přírodními krásami, kulturními památkami a životem v české a polské části Euroregionu Nisa. Ve vestibulu Centra ob­chodní spolupráce bude uspořádán cyklus fotografických výstav českých a polských autorů - členů sdružení fotografů Eurore­gionu Nisa Kontakt. V jarním období se představí výstavy „Hory, které nás spojují“ a „Architektura kolem nás“, léto doprovodí výstava s názvem „V přírodě“ a na podzim celý cyklus ukončí téma „Jak žijeme“. Fotogalerie bude volně přístupná během dne a do budoucna se stane místem prezentací místních fotografů a sdružení.

Nedílnou součástí aktivit Eurocentra bude oblast kulturní. Dramaturgie vychází pro rok 2006 z cíle pokrýt nabídkou zájmy a potřeby kulturního vyžití všech věkových kategorií - od dětí předškolního věku až po seniory. Pro předškolní děti budou ur­čena divadelní představení, pro školní mládež kompono­vané pořady a koncerty různých žánrů. Dětské víken­dové diskotéky by měly zaplnit me­zeru v na­bídce pro děti ve věku 12 - 15let. Kon­certy popu­lární hudby z ob­lasti folku, jazzu, country a moderních stylů budou tvořit hlavní linii hudební nabídky Eurocentra.

Nedělní ta­neční odpo­ledne s dechovými soubory pro seniory budou probíhat jednou měsíčně ve velkém sálu. Pro další část seniorů jsou připra­veny besedy a přednášky s tématy, která je zajímají. Cestopisné a přírodovědecké přednášky na malém sálu jistě zaujmou příz­nivce bez ohledu na věk. Hudební Posvícení v modrém ke konci roku uvede nadcházející zimní období.

Vzhledem k zaměření Centra obchodní spolupráce budou součástí programové nabídky akce, které představí zahra­niční kulturu a tradice. Letos se představí irská kultura na akci Svátek sv. Patrika, francouzskou kulturu bude prezentovat večer se šansony Edith Piaf.

Vážení občané, vážení návštěvníci města Jablonce nad Nisou, jsem velmi ráda, že vás mohu touto formou blíže seznámit s novou budovou, která vyrostla uprostřed města.
Ujišťuji vás, že jsme na­bídku programů připravovali s velkou radostí a nadšením a také s přáním, aby se vám v Eurocentru líbilo, a aby se stalo místem, kam se budete rádi vracet.

Ing. Marta Procházková
ředitelka Eurocentra

Vytvořeno 13.2.2006 10:03:52 | přečteno 2867x | Petr Vitvar
load