02/2006

Jablonecký měsíčník - únorové číslo internetové verze radničního zpravodaje pro občany města Jablonce nad Nisou

Úvodník starosty

Slovo starosty města

13.2.2006 10:03:01 | přečteno 3045x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Naše město pohledem občanů

Průzkum veřejného mínění

13.2.2006 10:03:10 | přečteno 2893x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Dopravní nehody v okresu Jablonec nad Nisou

Během let 2003 a 2004 se v jabloneckém okresu dařilo naplňovat dlouhodobý záměr snižování počtu dopravních nehod. Rok 2005 však opět přinesl zvrat k horšímu. Velkou mírou se na tom podílelo i loňské krušné únorové počasí. Značné přívaly sněhu a malá možnost jeho odstraňování z komunikací přinášely denně na úzkých a kluzkých vozovkách velké množství drobnějších dopravních nehod.

13.2.2006 10:03:21 | přečteno 6386x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Městská policie informuje

V minulém čísle Jabloneckého měsíčníku jsme přinesli některé základní informace o připravované novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. V tomto pokračování uvádíme některé z hrubých přestupků zařazených v bodovém systému (jen do 6 bodů), který čeká řidiče od 1. 7. letošního roku. Na jaké sankce se tedy musí neukáznění řidiči připravit?

13.2.2006 10:03:30 | přečteno 2904x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Eurocentrum

Nové možnosti pro kulturu a cestovní ruch v centru

13.2.2006 10:03:40 | přečteno 4748x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Centrum obchodní spolupráce

Centrum obchodní spolupráce, které se stává součástí rekonstruovaného areálu Eurocentra, zahájí provoz v únoru. Jeho cílem je podpora rozvoje přeshraničních hospodářských vztahů, výměna informací, navazování kontaktů a prezen­tace podnikatelských subjektů v Euroregionu Nisa. Pojďme se společně podívat, co všechno zde můžeme nalézt.

13.2.2006 10:03:52 | přečteno 2927x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Projekty města Jablonce nad Nisou

spolufinancované z fondu EU

13.2.2006 10:04:02 | přečteno 3967x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Kostel svaté Anny

v proměnách času

13.2.2006 10:09:56 | přečteno 6210x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nejstarší sklárna Jizerských hor

Mšeno (1548 - 1734)

13.2.2006 10:27:41 | přečteno 10126x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Křížový kámen

O jižní stěnu kostela svaté Anny byl donedávna opřen kříž vytesaný do pískovcového bloku. Přestože se jedná o jednu z nejstarších jabloneckých památek na dávné časy, většina kolemjdoucích ji míjela bez povšimnutí.

13.2.2006 10:27:53 | přečteno 3046x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 13.2.2006 10:30:04 | přečteno 6422x | Petr Vitvar
load