Výběrová řízení odboru správy majetku

Výběrová řízení na opravy a rekonstrukce školských objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou dne 26.1.2006 schválilo rozpočet na rok 2006. V rozpočtu je vyčleněno cca 67 mil. Kč na opravy a rekonstrukce školských objektů. Mezi akce ve finančním objemu nad 2 mil. Kč, které jsou vyhlašovány na Centrální adrese, patří následující akce:

  1. Rekonstrukce ZŠ Mozartova
  2. Oprava ZŠ Janáčkova 42
  3. Oprava fasády ZŠ Kokonín
  4. Rekonstrukce kuchyně MŠ 28. října
  5. Rekonstrukce kuchyně MŠ Lovecká

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Mozartova“ bylo již ukončeno. Zbylé akce budou postupně vyhlášeny na Centrální adrese během první poloviny roku 2006.

Mezi další významné opravy a rekonstrukce školských objektů patří:

  1. Vestavba základní umělecké školy do ZŠ Mozartova
  2. Oprava fasády jídelny ZŠ Pivovarská
  3. Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Na Šumavě
  4. Opravy střech mateřských škol
  5. Drenáže MŠ Palackého

Výběrová řízení na tyto akce jsou realizována formou výzvy, město tedy vyzve několik firem k podání nabídky na konkrétní akci. Firmy, které by měli zájem zúčastnit se některého z těchto pěti výběrových řízení, se mohou přihlásit u Ing. Soni Štrynclové, která jim poskytne potřebné informace - kontakt: strynclova@mestojablonec.cz. Tato jednotlivá výběrová řízení budou probíhat od února do května roku 2006.

Dále zastupitelstvo schválilo v rámci oprav bytového fondu 3 mil. Kč na opravu dvorních fasád objektů Lidická 12,14. Toto výběrové řízení je již uveřejněno na Centrální adrese.

Další informace: http://www.centralniadresa.cz

Vytvořeno 3.2.2006 12:55:22 | přečteno 3105x | Petr Vitvar
load