Přání do nového roku

Slovo starosty města

Vážení čtenáři radničního zpravodaje!

Vstup do nového roku je pro každého z nás v něčem jiný a v něčem možná stejný. Někteří mají svá předsevzetí, jiní se žádnými osobními úkoly nesvazují. Je zajisté dobře, že nás také prozatím neomezují žádná vyšší rozhodnutí, jež by výrazně bránila projevu naší svobodné vůle.

Každý z nás k někomu patří. Nežijeme na pustém ostrově, ale ve společenství lidí v našich obcích a městech. Prožíváme sami nebo společně s blízkými své radosti, výhry a prohry. Mnohdy utváříme neopakovatelnými příběhy svůj život a ovlivňujeme okolí tam, kde žijeme.

My všichni, Jablonečané, vytváříme atmosféru v našem městě. Ta není ovlivňována jenom neživou hmotou budov, domů, ulic a chodníků, ale hlavně člověčí aktivitou. Začínající rok 2006 je pro tuto aktivitu výzvou, protože Jablonec si připomene tři významné události své historie: 650 let od první písemné zmínky o Jablonci, 140 let od povýšení na město a 100 let od změny názvu z Jablonce na Jablonec nad Nisou. Jsem přesvědčen, že je důležité, abychom si jednotlivá výročí důstojně připomněli. Věřím rovněž, že k dobrému průběhu oslav přispěje také dokončení významných investičních akcí.

Vážení Jablonečané, přeji Vám v roce 2006 hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho pracovních úspěchů.

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Vytvořeno 4.1.2006 14:46:50 | přečteno 2765x | Petr Vitvar
load