Jablonecké divadlo

Letos v srpnu uplyne sto let od chvíle, kdy byl položen základní kámen ke stavbě jabloneckého divadla. Dílo bylo dokončeno o rok později a v září roku 1907 mohla být scéna slav­nostně otevřena. Tehdy divadlo nemělo větší konku­renci, neboť jiná zařízení hlubší kulturní zážitky pravidelně nenabízela. Přestože dnešní nabídka a možnosti jsou zcela jiné, patří naše divadlo dosud k nezastupitelným kulturním institucím Jablonecka. Bez nadsázky se dá tvrdit, že mezi podobnými se trvale řadí mezi nejpřednější.

Jablonecké divadlo je organizací, kterou založilo město v roce 1997 a v roce následujícím byla zapsána do obchodního rejstříku. Řídícím orgánem společnosti je dvanáctičlenná správní rada, která jmenuje ředitele divadla; dozorčí rada je tříčlenná. Je samozřejmé, že k dobrému a bezchybnému chodu divadla je nezbytná dokonalá souhra a součinnost účinkujících, diváků a v neposlední řadě zaměstnanců. Společně s ředitelem Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s., Mgr. Pavlem Žurem, jsme se pokusili nahlédnout do zákulisí.

„Ustavení naší společnosti předcházela rozsáhlá rekonstrukce divadelní budovy. V polovině roku 1995 muselo být divadlo z důvodu neutěšeného technického stavu zavřeno. Následně se začaly připravovat podklady pro jeho velice náročnou přestavbu. Náročnost nespočívala jen v obtížnosti technického řešení, ale stejnou mírou i ve finančním zajištění oprav. V říjnu 1996 byly stavební práce zahájeny a trvaly osmnáct měsíců. Dnes, s odstupem let, můžeme ještě lépe ocenit prozíravé rozhodnutí městského zastupitelstva, díky kterému bylo možné stavbu v hodnotě 150 milionů korun nejen zahájit, ale co hlavně, úspěšně také dokončit. Vracíme-li se do té doby, pak je také třeba připomenout významnou podporu místních firem a občanů, kteří přispěli ve sbírce a prokázali tak svůj vztah k městu a divadlu.“ - vzpomněl na začátky nové éry jabloneckého divadla jeho ředitel.

Po dokončení přestavby bylo divadlo znovu otevřeno v září roku 1998, tedy právě 91 let po uvedení prvního představení Husarská horečka. Tentokrát byla na úvod předvedena Prodaná nevěsta a následující den Rusalka v podání libereckého divadla F. X. Šaldy. Ve funkci ředitelky působila Ing. Jaroslava Syrovátková, která měla na úspěšném dokončení oprav a následném rozjezdu nemalý podíl. Stávající ředitel, Mgr. Pavel Žur, nastoupil do funkce v dubnu 1999 s cílem navázat na činnost před­chůdců a rozšířit ji o akce přesahující svým charakterem rámec regionu.

„Domnívám se, že se mi moje předsevzetí podařilo splnit. Důkazem toho mohou být například vystoupení takových osobností, jakými jsou Peter Dvorský, Dagmar Pecková, Magdalena Kožená nebo hvězdy v oblasti české pop music Karel Gott či Lucie Bílá, ale hlavně pak představení prestižních pražských i mimopražských divadel. Výsledkem je hodnotná kulturní nabídka, ale v neposlední řadě i zviditelnění města. K tomu, aby bylo možné takové projekty uskutečnit, je nezbytná spolupráce s dobrými partnery.“ - sdělil Mgr. Žur.

Odrazem kvalitní programové skladby s tituly nejrůznějších žánrů, ale i kulturního cítěné jablonecké veřejnosti je vysoká návštěvnost. Největší počet diváků zaplňuje hlediště při muzikálových představeních, velkému zájmu se těší též činohra zastoupená předními pražskými scénami a oblastními divadly. Tato představení navštěvuje průměrně 450 až 500 diváků. Mezi oblíbené žánry patří také opereta, na kterou chodí kolem 400 diváků a pak následují koncerty. S výjimkou pořadů vážné hudby, které ovšem mají v repertoáru divadla své nezastupitelné místo, přichází na jednotlivá představení více než tři stovky diváků.

„K tomu, aby divadlo dobře fungovalo, je nezbytné mít dobrý tým spolupracovníků. Podařilo se nám vytvořit kvalitní technické zázemí, dobře pracuje marketing i správa. V současné době vše zajišťuje 14 zaměstnanců a 18 uvaděček včetně inspektorky hlediště. Všichni společně vytváříme nadstandardní podmínky jak pro účinkující, tak pro další partnery. K nim patří například neziskové organizace, jako jsou školy nebo občanská sdružení, kterým poskytujeme pronájem divadla. Nabízíme ovšem i komerční pronájmy. Vše se samozřejmě řídí pevnými pravidly. - vysvětlil základy úspěchu ředitel.

Program divadla vytvářejí dva dramaturgové společně s ředitelem. K pravidelným pořadům patří i vlastní projekty, mezi něž se řadí např. Tříkrálové zpívání nebo večery zvané Společně nejen na jevišti, určené hlavně zdravotně postiženým. Zmínit je třeba také akce pořádané ve spolupráci s městem při příležitostech různých výročí nebo též Týden seniorů. K významným akcím patřil také týdenní maratón Tanec. Za zmínku stojí i pořádání doprovodných výtvarných výstav ve foyeru divadlu.

„Rok 2006 zahajujeme prestižním projektem, v rámci něhož vystoupí hned 2. ledna sopranistka Eva Urbanová s novoročním koncertem. Jsme nesmírně rádi, že si v nabitém programu vybrala právě Jablonec nad Nisou. Za velký úspěch považuji také lednové vystoupení Hany Hegerové. V průběhu roku pak chystáme návštěvy předních pražských divadel, z nichž bych mohl jmenovat například Divadlo ABC, Divadlo Bez zábradlí, Divadelní spolek Kašpar nebo Divadlo Na Fidlovačce. Z uvedeného je patrné, že je naší snahou ponechat laťku položenou hodně vysoko. Toho je ovšem možné dosáhnout jen díky podpoře, které se nám dostává od zakladatele, tedy od města.“ - uvedl závěrem ředitel Městského divadla Mgr. Pavel Žur.

Popřejme tedy Městskému divadlu Jablonec nad Nisou do nového roku úspěšnou sezonu a velký zájem diváků.

- os -

Vytvořeno 4.1.2006 16:39:08 | přečteno 6747x | Petr Vitvar
load