Co se nám v uplynulém roce podařilo

Na konci roku bývá zvykem ohlédnout se za uplynulým obdobím. Též jsme se o to pokusili a pro naše čtenáře jsme sesta­vili stručný přehled toho, co považujeme za přínosné a úspěšné pro město a jeho občany. Uvedený soupis si neklade za cíl úplný výčet realizovaných akcí, na to by nám nestačilo celé číslo měsíčníku. Poskytuje však částečný náhled do mnohotvárné činnosti úřadu.

Odbor rozvoje a odbor stavební a životního prostředí

Bytová výstavba

 • dokončení výstavby obytného souboru Horní Proseč - celkem 293 bytů ve 13 domech, včetně inženýrských sítí, obslužných komunikací, parkovišť, veřejného osvětlení, sadových úprav, dětského hřiště
 • dokončení půdních vestaveb na Žižkově vrchu v Řetízkové ulici - celkem 32 bytů
 • inženýrské sítě pro individuální výstavbu - ulice V Úvoze, Černostudniční, Sportovní, U Staré lípy, Průběžná, Pomněnková aj.

Stavby zlepšující životní prostředí

 • dokončeno odkanalizování okolí přehrady - vztah k problematice sinic, odstranění příčin
 • nový park Generála Mrázka s Pomníkem bojovníků za svobodu vlasti a obětem bezpráví
 • rekonstrukce parku v Máchově ulici
 • parkové úpravy podél nové cyklostezky a stezky pro pěší podél Bílé Nisy
 • vyřešení problému čistírny odpadních vod pod bývalým Liazem, propojení na sběrač a ČOV Liberec.

Sport

 • rekonstrukce sportovního areálu Střelnice
 • úprava lyžařského a biatlonového areálu Břízky - tratě, příspěvek na umělé zasněžování
 • cyklostezka a stezka pro pěší podél Bílé Nisy
 • rozšíření hřišť pro mládež v areálu Mšeno
 • stavební úpravy okolí házenkářského areálu v Pasekách (komunikace, parkování), příspěvek na novou tribunu.

Kultura

 • Centrum obchodní spolupráce - víceúčelový sál s kapacitou 350 - 450 návštěvníků podle uspořádání - pořádání koncertů, výstav, módních přehlídek
 • příprava a zahájení rekonstrukce pavilonu A - klubové zařízení
 • zahájení rekonstrukce kostela svaté Anny - rozšíření kulturní nabídky o možnost pořádání komorních, vokálních a varhanních koncertů, nová výstavní síň
 • celková rekonstrukce a nové interiéry jabloneckých kin Radnice a Junior
 • dokončení rekonstrukce Památníku obětem zajateckého tábora v Rýnovicích.

Doprava

 • dokončení okružní křižovatky Paseky (spoluinvestice s ŘSD)
 • dokončení okružní křižovatky Na Roli (spoluinvestice s KSS LK)
 • rekonstrukce místních komunikací Mlýnská, V Luzích, Zlatá, Vladimírská, Ještědská, U Staré lípy
 • výstavba chodníků v ulici Průběžné, Želivského a Ještědské
 • rekonstrukce Paseckého náměstí
 • výstavba parkoviště v ulici U Staré lípy
 • místní komunikace v průmyslové zóně - náhrada provozu nákladní dopravy ulicí Maxe Švabinského.

Stavby v centru města

 • dokončení Centra obchodní spolupráce - sály, restaurace, bar, foyer, terasa, salónek, administrativní budova (prodejny, učebny, kanceláře)
 • probíhá rekonstrukce venkovního amfiteátru
 • rekonstrukce bývalé školy v ul. E. Floriánové na Spolkový dům
 • nová střecha a další užitné podlaží SUPŠ na Horním náměstí
 • Společný regionální operační program - financování rekonstrukce kostela sv. Anny, ulice Soukenné, příprava rekonstrukce ul. Dvorské, Dolního náměstí
 • Phare - financování, příprava rekonstrukce ulic Jiráskova, U Muzea, Farského náměstí

Životní prostředí

 • nová kontejnerová stání na separ. odpad - Malá Janovská, u prodejny Plus, Rychnovská
 • zavedení svozu bílého skla
 • likvidace křídlatky na území města
 • úprava lesoparku v Kokoníně
 • vyhlášení památného stromu „Buk v ul. V Aleji“ a registrace významného krajinného prvku „Mokřadní louka v Maršovicích“
 • osazení nových odpadkových košů ve městě.

Odbor správy majetku

Bytové objekty

 • opravy fasád - Soukenná 15, Kamenná 11 - dvorní část
 • oprava výtahu v objektu Podhorská 18
 • oprava, sanace a zateplení - Pobřežní 19, 21 - I. etapa
 • výměna olověných rozvodů vody - Komenského 2, Mírové nám. 14
 • opravy střech - Palackého 40, 42, Podhorská 18, Dlouhá 25a
 • výměna a montáž nových vodoměrů - městské objekty, celkem 1 518 kusů
 • energetické audity - zabezpečení energetických auditů vypracovaných v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií.

Školské objekty

 • rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Arbesova
 • oprava fasády ZŠ 5. května, secesní fasáda na ZŠ Rychnovská v Kokoníně
 • oprava střešního pláště ZŠ Liberecká - pavilon D, MŠ Dolní v Kokoníně a MŠ Zámecká ve Vrkoslavicích
 • oprava vstupní terasy ve speciální MŠ Palackého
 • rekonstrukce kuchyně ZŠ Pivovarská.

Doprava

 • pokládka asfaltových koberců - ul. Generála Mrázka, Poštovní, Liberecká (úsek Komenského - Budovatelů), Ladova (úsek Tovární - Belgická) a další místní komunikace (např. Jehlářská, Lipová, Kamenná, U Brusíren).
 • oprava (výstavba) chodníků - Lesní, Rychnovská - 2. etapa, Vrkoslavická - 3. etapa
 • poptávkový přechod Rychnovská/Jižní
 • nákup 2 autobusů SOR B 10,5 s plošinou pro postižené.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociálně právní ochrana dětí

 • dvoudenní pobyt „Dámská jízda“ pro dospívající děvčata z dětského domova a slabého sociálního prostředí
 • setkání pěstounských rodin - výlet do Národního muzea v Praze
 • výlet pro děti ze slabého sociálního prostředí na zámek Sychrov
 • přípravný kurz pro budoucí osvojitele a pěstouny
 • setkání maminek pěstounek „Vánoční pohlazení“
 • výtvarné odpoledne pro děti ze slabého sociálního prostředí a dětského domova.

Sociální služby a zdravotnictví

 • Týden proti drogám
 • Den zdravotně postižených
 • divadelní představení „Společně nejen na jevišti III“
 • přiděleno 19 bytů v DPS - DsPS
 • tři zájezdy pro seniory, účast na výstavě Senior - Handicap v Lysé n. L., předvánoční akce pro seniory
 • plavecký výcvik pro 30 dětí ze znevýhodněného prostředí
 • návštěva 45 dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na světovém festivalu romské hudby Kamoro 2005 v Praze
 • republikový „Festival romské hudby 2005“ v jabloneckém letním kině s účastí 2000 diváků.

Odbor správní

 • zavedení služby SMS
 • mediální osvěta k vyřazování autovraků jakožto nebezpečného odpadu.

Kancelář starosty

 • předání nové hasičské stří­kačky CAS 24 TATRA TERANNO1 sboru dobrovolných hasičů v Proseči n. N.
 • 150 životních situací na webu města.
 • ocenění MěÚ ministerstvem vnitra za zvyšování kvality veřejné služby.

- os -

Vytvořeno 4.1.2006 16:38:47 | přečteno 2725x | Petr Vitvar
load