01/2006

Jablonecký měsíčník - lednové číslo internetové verze radničního zpravodaje pro občany města Jablonce nad Nisou

Přání do nového roku

Slovo starosty města

4.1.2006 14:46:50 | přečteno 2850x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Správní řízení (5. část)

V předchozích dílech jsme si přiblížili jednotlivé procesní kroky a zajímavosti, které přináší nový zákon v oblasti správního řízení. Tentokrát si řekneme něco o opravných prostředcích. Pokud účastník správního řízení není spokojen s rozhodnutím, které od úřadu obdrží, má několik možností, jak se může bránit. Předmětem našeho zájmu jsou řádné a mimořádné opravné prostředky upravené novým správním řádem.

4.1.2006 14:47:32 | přečteno 3368x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Městská policie

Dopravní problematika a přestupkovost patří k prioritním úkolům, kterými se zabývá městská policie v našem městě. Jedním z hlavních cílů v této oblasti je snížení dopravní nehodovosti a škod na majetku a zdraví. Jejich postupné řešení nám v příštím roce pomůže plnit zásadní legislativní změna zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

4.1.2006 14:47:55 | přečteno 3165x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Co se nám v uplynulém roce podařilo

Na konci roku bývá zvykem ohlédnout se za uplynulým obdobím. Též jsme se o to pokusili a pro naše čtenáře jsme sesta­vili stručný přehled toho, co považujeme za přínosné a úspěšné pro město a jeho občany. Uvedený soupis si neklade za cíl úplný výčet realizovaných akcí, na to by nám nestačilo celé číslo měsíčníku. Poskytuje však částečný náhled do mnohotvárné činnosti úřadu.

4.1.2006 16:38:47 | přečteno 2849x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Vrabčáci v Mexiku

Obrovské ovace sklidili na svém, v pořadí už čtvrtém koncertním turné po Mexiku, malí zpěváci z Dětského pěveckého sboru Vrabčáci při ZŠ Mozartova pod vedením Mgr. Pavla Žura.

4.1.2006 14:58:05 | přečteno 3360x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nemocnice na kraji města

XI. díl - Ortopedické oddělení

4.1.2006 16:35:05 | přečteno 3726x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Počátky Jablonce nad Nisou

V roce 2006 si naše město připomene řadu významných událostí, jež se odehrály v jeho dějinách. Celých 320 let je například možno vyměřit právě rekonstruovanému kostelu svaté Anny na stejnojmenném náměstí.

4.1.2006 15:10:54 | přečteno 2856x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Jablonecké divadlo

Letos v srpnu uplyne sto let od chvíle, kdy byl položen základní kámen ke stavbě jabloneckého divadla. Dílo bylo dokončeno o rok později a v září roku 1907 mohla být scéna slav­nostně otevřena. Tehdy divadlo nemělo větší konku­renci, neboť jiná zařízení hlubší kulturní zážitky pravidelně nenabízela. Přestože dnešní nabídka a možnosti jsou zcela jiné, patří naše divadlo dosud k nezastupitelným kulturním institucím Jablonecka. Bez nadsázky se dá tvrdit, že mezi podobnými se trvale řadí mezi nejpřednější.

4.1.2006 16:39:08 | přečteno 7046x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Střípky

Krátce z dění v Jablonci nad Nisou

4.1.2006 14:58:30 | přečteno 2496x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Múza 2006

Výsledky literární soutěže Múza 2006

27.1.2006 12:56:18 | přečteno 4323x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 5.1.2006 14:03:53 | přečteno 6572x | Petr Vitvar
load