Přípravy rozpočtu na rok 2006

Přípravy rozpočtu města na příští rok jsou již v plném proudu. Jeho sestavení a schválení obnáší poměrně komplikovaný proces, v jehož průběhu upřesňujeme postupně ve třech čteních odhady našich příjmů a k nim možných výdajů v jednotlivých oblastech života města.

Příjmy i výdaje plánujeme pro konkrétní kapitoly a jejich správce a současně i pro naše jednotlivé organizace včetně škol. V době, kdy vychází Jablonecký měsíčník, budeme mít již po druhém čtení a návrh rozpočtu bude tudíž mít již konkrétnější podobu.

Předpokládám, že po uzávěrce roku 2005 budeme moci zapojit kladný hospodářský výsledek a návrh rozpočtu dopilovat tak, aby mohl být schválen na nejbližším zasedání městského zastupitelstva. Ještě před tím ho však bude dvakrát projednávat finanční výbor a následně i rada města.

Pro rok 2006 počítáme opět s rozpočtem vyrovnaným s celkovým objemem kolem 1,1 mi­liardy Kč. Chystáme jej s přihlédnutím na rozpočtové výhledy do roku 2010 a musíme vyváženě pokrýt všechny oblasti, o které se staráme jak v jejich provozní, tak i investiční a rozvojové části.

Letos nám poněkud komplikují život poslední události, jež se týkají schvalování daňových zákonů a státem predikovaných propadů výběru jednotlivých daní.

Přesto si myslím, že se nám díky rozumnému hospodaření v minulých letech podaří sestavit a schválit solidní rozpočet a v roce 2006 tak finančně zajistit nejdůležitější záměry, na kterých se zastupitelstvo shodne.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

Vytvořeno 5.12.2005 12:45:11 | přečteno 2139x | Petr Vitvar
load