Podpora podnikatelů

V listopadovém vydání Jabloneckého měsíčníku jsme se stručně zmínili o tom, že městská rada schválila smlouvu o spolupráci města na projektu nazvaném “Centrální katalog (registr) produktů, služeb a činností firem a institucí“. O co vlastně jde

Jedná se o centrální internetový registr Axis4info, který slouží k rychlému a cílenému předávání podrobných údajů o ekonomických subjektech ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb.

V souvislosti s plněním usnesení Rady Asociace krajů ČR uzavřelo spolupráci 205 měst s rozšířenou působností. Záměrem uvedeného projektu je sjednocení činností městských samospráv a Hospodářské komory ČR při tvorbě a využívání centrálního informačního zdroje. Cílem je podpora malého a středního podnikání a s tím související rozvoj regionu.

Propojením systému Axis4info na webové stránky regionu Jablonecka lze veškeré podniky a instituce v našem městě a jeho okolí členit podle sortimentu produktů, služeb a činností a jejich sídla. Provozovny lze zobrazit v podrobných mapách až do úrovně ulic.

Tyto strukturované informace jsou umístěné podle přesné specifikace produktů na určeném místě, kde je každý zájemce velmi snadno a rychle najde. Obsazenost jednotlivých kategorií produktů a služeb záznamy firem a institucí tak vypovídá o celkové infrastruktuře a ekonomickém potenciálu našeho města a regionu. Účastí v Centrál­ním registru Axis4info podnikatelé zároveň získají i plno­hodnotnou webovou stránku, jejíž obsah mohou kdykoli upravit či doplnit podle okamžitých potřeb. Proto se město Jablonec nad Nisou podílí společně s Hospodářskou komorou ČR a Libereckým krajem na tomto celorepublikovém projektu.

Tomu odpovídá i cena 1540 Kč (bez DPH) za registraci v systému na jeden rok. Částka pokrývá náklady na zpracování dat a překlad veškerých údajů do angličtiny. Registrací získáte uživatelský přístup a každý účastník může sám přímo zapisovat, doplňovat či aktualizovat údaje o sobě, svých výrobcích či nabízených službách.

To vše by nebylo možné bez aktivní spolupráce podnikatelů a občanů, o kterou vás tímto chceme požádat a účast v projektu vám chceme doporučit.

Zájemci mohou kontak­tovat kancelář Krajské hos­podářské komory, popřípadě pří­mo oddělení registrace Axis4info: registrace@axis4.cz, telefon 491 435 411, 777 155 824. Zde vám budou poskytnuty veškeré další informace a pracovníci provedou s vaší asistencí vše potřebné.

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 5.12.2005 12:44:51 | přečteno 2278x | Petr Vitvar
load