Klub důchodců Boženka

při DPS B. Němcové 54

Naše informace o Klubech důchodců v Jablonci nad Nisou uzavřeme KD nazývaným Boženka, který působí v nejdéle fungujícím Domě pro seniory v ul. B. Němcové 54. Název vznikl teprve v poslední době, ale klub zde byl ustaven prakticky současně se založením penzionu.

Do dubna roku 2003 se vedení klubu obětavě věnovala paní Eliška Raušerová, avšak zdravíčko ji přinutilo po mnoha letech tuto činnost ukončit. Na přechodnou dobu se klubu ujala paní Češková, vedoucí KD Palackého, která nám tak pomohla překlenout období potřebné k nalezení stálé vedoucí; hrozilo totiž, že bez vedení by se klub mohl rozpadnout.

Nová vedoucí KD paní Věra Tesařová, která vede klub od března 2005, se pustila s elánem do práce a rychle prokázala bohaté zkušenosti s podobnou činností. Čilý ruch přilákal i ty, kteří se až dosud o společenský život příliš nezajímali. Členy klubu tvoří nyní nejen obyvatelé DPS, ale docházejí k nám i další zájemci seniorského věku. Tyto vzájemné kontakty všechny velmi obohacují.
Klub úzce spolupracuje s vedením DPS, s nímž společně vypracovává měsíční plány. Jsou do nich zařazovány podněty obyvatel DPS 1, pořádají se kavárničky, přednášky a instruktáže, promítá se video, společně si zazpívají. Na schůzkách klubu se předčítají ukázky z knih, někdy i pohádky a pověsti, lze si poslechnout reprodukovanou hudbu nebo zahrát společenské hry. Členové klubu pořádají různé oslavy; scházejí se např. při příležitosti Dne matek nebo na velikonoční a vánoční svátky. Stalo se také milým zvykem oslavovat společně životní výročí a předávat jubilantům kytičku.

I když je v klubu vysoký věkový průměr, členové se dle svých možností zúčastňují i zájezdů, které pro ně pořádá oddělení sociálních služeb a zdravotnictví MěÚ Jablonec. Paní Boženka Bauerová reprezentuje klub účastí na výstavách ručních prací seniorů. S velkým zájmem členů se setkávají tzv. „dílničky“, na kterých se například peklo vánoční cukroví a záviny. Odezva na to byla opravdu nadšená.

Součásti výzdoby DPS 1 nebo vánoční či velikonoční dekorace pocházejí též ze šikovných rukou členů klubu. Snažíme se, aby náměty činnosti co nejvíce odpovídaly věkovému složení členů, neboť většina jich je více než osmdesátiletých.
V klubu Boženka probíhají také dvakrát měsíčně setkání zájemců o bohoslužby Církve československé husitské. Slouží je střídavě místní faráři manželé Mlýnkovi; pobožnost vede sestra Brunclíková.

Všichni členové klubu vyznávají filozofii, že starší člověk by neměl být neustále sám, když má možnost se několikrát za měsíc sejít s jinými lidmi a prožít hezké chvilky. Jsme velmi rádi, když jsou naši senioři aktivní, ale záleží jen na nich, jestli chtějí náš klub navštívit a přidat se k nám.

Klub důchodců Boženka se schází vždy v úterý od 13,30 v DPS B. Němcové 54. Program akcí najdete vyvěšený buď přímo v DPS nebo na MěÚ, Mírové náměstí 2, 1. poschodí.

Miloslava Loudová
odd. soc. služeb a zdravotnicví

Vytvořeno 5.12.2005 12:46:39 | přečteno 2996x | Petr Vitvar
load