Hospodaříte dobře s teplem?

V souvislosti s příchodem zimy chceme připomenout některé hlavní zásady pro maximálně hospodárnou spotřebu tepla.

Rady a informace přinášíme i v souvislosti s oznámením Jablonecké teplárenská a realitní, a.s. (JTR), že s platností od 1. prosince 2005 zvyšuje ceny tepla pro zákazníky v Jablonci n. N. o 9,7 procenta. Důvodem změny je rostoucí cena těžkého topného oleje, ze kterého se teplo v Jablonci vyrábí.

Víte, že zvýšení teploty v místnosti o každý stupeň Celsia představuje vzrůst nákladů o 6 % Máte-li např. v pokoji místo 22 °C teplotu 25 °C, spotřebujete a zaplatíte zhruba o 18 % více za spotřebovanou energii.

Okna i dveře bytu opatřete vhodným těsněním. Hospodárnost vytápění je velmi nepříznivě ovlivňována dlouhodobým větráním, neboť tak dochází k ochlazování okolí termoregulačního ventilu prouděním chladného vzduchu. Tím je uměle ovlivněna jeho funkce a otopné těleso (radiátor) soustavně topí. Této situaci předcházejte intenzívním krátkodobým větráním. Hlavní rozdíl mezi termoregulačním ventilem a běžným ventilem spočívá ve vybavení ventilu teplotním čidlem hlavice, které snímá teplotu okolního prostředí a otvírá nebo zavírá ventil (reguluje průtok topné vody do radiátoru).

Uživatel hlavici nastaví na požadovanou teplotu v místnosti od 5 do 29 °C (dovolí-li to výkon radiátoru a v závislosti na typu termoregulačního ventilu a na nastavených parametrech v každém jednotlivém domě). Termoregulační ventil poté zajišťuje plynulé udržování teploty a nedochází tak ke zbytečnému přetápění místnosti.

Termostatická hlavice reguluje teplotu místnosti na hodnotu, kterou si nastavíte. Pokud teplota klesne pod požadovanou mez, otevře ventil, když teplota místnosti stoupne nad tuto hodnotu, tak naopak ventil zavře. Při zachování zvolené teploty v místnosti zastaví ventil přívod topné vody do radiátoru a tak se snižuje spotřeba draze placeného tepla.

Připomínáme, že pro správnou funkci termoregulačního ventilu nesmí být omezen volný přístup proudícího vzduchu k čidlu různými kryty radiátorů, nábytkem, závěsy apod. V takovém případě se v jeho okolí vytvoří mikroklima, na které ventil samozřejmě zareaguje tím, že se začne zavírat a radiátor přestává topit. Stav, kdy radiátor je zčásti chladný, je však běžný provozní stav, kdy šetříte. Znamená to, že nastavená teplota v místnosti byla dosažena a hlavice dala pokyn k uzavírání ventilu neboli k šetření. Přechod od plýtvání teplem (25 - 26 °C) k optimální a také zdravější teplotě 20 až 22 °C bývá výrazný!

Výhodou termoregulačních ventilů je skutečnost, že reagují i na ostatní zdroje tepla. Automaticky šetří teplem z radiátorů, jestliže do místnosti svítí slunce nebo zapnete sporák, používáte žehličku, fén či jiné spotřebiče vydávající teplo.

S hlavicemi termoregulačních ventilů pracujte denně (při odchodu do zaměstnání, noční útlum apod.). Hospodárné používání termoregulačního ventilu se určitě příznivě projeví na celkové spotřebě tepla, která je sledována měřičem spotřeby tepla osazeném na patě domu. Toto spotřebované množství tepla je rozhodující pro rozúčtování topných nákladů na jednotlivé domácnosti, i když jsou instalovány poměrové měřiče tepla na všech topných tělesech ve všech bytech.

Rudolf Sucharda
energetik

Vytvořeno 5.12.2005 12:45:59 | přečteno 3167x | Petr Vitvar
load