Centrum obchodní spolupráce je dokončeno

Záměr přestavby areálu výstaviště na Centrum obchodní spolupráce Euroregionu Nisa byl zastupitelstvem města schválen v dubnu roku 2000. Technický stav bývalých objektů se neustále zhoršoval. Koncepce výstavby nového víceúčelového sálu byla rozšířena a doplněna o potřebnou podporu rozvoje obchodních aktivit na úrovni města, kraje a Euroregionu Nisa.

Díky tomuto záměru se podařilo zajistit spolufinancování stavby z prostředků Evropské unie z programu Phare CBC ve výši 2,25 mil. Euro, přičemž celkový stavební náklad byl uvažován max. 135 mil. Kč. Na přelomu let 2002 - 2003 bylo nutné přehodnotit zpracovávanou projektovou dokumentaci, protože stavební náklady vyplývající z finančního ocenění stavebních prací byly neúměrně vysoké (po přepočtu na 19 % DPH cca 280 mil. Kč). Nové projektové řešení, při zachování všech ukazatelů projektu, umožnilo za výrazné pomoci Centra pro regionální rozvoj (CRR) Praha pokračovat v celém záměru až k dnešní realizaci a předání stavby.

V novém víceúčelovém sálu s foyer bude možné pořádat plesy, koncerty, výstavy, módní přehlídky a konference. Malý sál umožní konání pořadů menšího rozsahu, při velkých akcích se mohou prostory vzájemně doplňovat včetně využití restaurace a baru. V administrativní části stavby najdou místo kanceláře, obchody, sídlo Okresní hospodářské komory a informační centrum pro podnikatele.

V roce 2006 budou stavební práce v celém bloku pokračovat rekonstrukcí pavilonu „A“ a dokončením venkovního amfiteátru. Dále budou upraveny okolní ulice Jiráskova a U Muzea, včetně nástupního prostoru do nového areálu Centra obchodní spolupráce z náměstí Dr. Farského, a to opět s výrazným podílem finančních prostředků z programu Phare. Nové možnosti využití čekají od příštího roku také na kino Junior, které bylo rekonstruováno již v letošním roce.

Na celou tuto oblast s právě vybudovaným Eurocentrem a s Muzeem skla a bižuterie, které se též prezentuje novou tváří, naváže v příštím roce 2006 regenerace části historického centra města. Toto území vymezené Dolním náměstím, Dvorskou ulicí, kostelem sv. Anny a již letos na podzim dokončenou ulicí Soukennou, se změní rovněž z podstatné části s finanční pomocí Evropské unie - tentokrát v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 5.12.2005 12:45:31 | přečteno 2197x | Petr Vitvar
load