V centru se pilně pracuje

V centru našeho města probíhá v současné době realizace hned několika významných staveb najednou a v některých případech je dokončována příprava těchto akcí. Jedná se o stavby, které celkově změní vzhled centra města:

  • stavba Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa
  • rekonstrukce pavilonu A
  • rekonstrukce ulic U Muzea a Jiráskova a Farského ná­městí
  • celková rekonstrukce venkovního amfiteátru
  • regenerace historického centra města - kostel sv. Anny, ulice Soukenné, Dvorské a Dolního náměstí.

Na většinu staveb se podařilo získat významnou finanční podporu z různých programů Evropské unie, případně další finanční podíl ze státního rozpočtu. Celkové finanční náklady na tyto akce představují cca 227 miliónů korun. Větší část této sumy plyne z výše uvedených zdrojů, město ze svého rozpočtu zaplatí z uvedené částky pouze 92 miliónů korun.

První dokončenou stavbou z tohoto bloku je rekonstruovaná ulice Soukenná, která byla předána do užívání 17. října. Naplno finišují práce na Centru obchodní spolupráce, dokončeny budou koncem listopadu. Probíhá rekonstrukce kostela sv. Anny. Zajímavostí zde byl provedený archeologický průzkum, který přinesl celou řadu významných nálezů; ty po vyhodnocení pracovníky Severočeského muzea v Liberci jistě přispějí k dalšímu poznání historie našeho města.

Jeviště amfiteátru prochází zásadní přestavbou, hlediště bude vybudováno na závěr sledu prací v celém areálu v roce 2006. Rekonstrukce pavilonu A započala výstavbou propojovacího koridoru s hlavním objektem COS, naplno se rozběhne v prosinci a dokončena bude v červnu 2006. Zhruba ke stejnému datu pak budou skončeny rekonstrukce dalších uvedených ulic, Farského a Dolního náměstí. Součástí řešení prostoru Farského náměstí bude vodní fontánka, na Dolním náměstí pak bude vodní prvek zastoupen novou kašnou dle návrhu studentů Střední umělecké školy pod vedením ředitele, ak. soch. Jiřího Dostála. Dokončení celého záměru rekonstrukce centra města je symbolicky uvažováno na Den památek v září roku 2006, kdy bude slavnostně znovuotevřena nejstarší jablonecká památka - kostel sv. Anny.

Vlastní centrum města, které je dnes mnohdy vnímáno pouze jako kříž ulic Komenského a Lidické, tak bude moci být v dopravně zklidněném režimu rozšířeno na okruh vymezený od sv. Anny ulicí Soukennou, jižní stranou Dolního náměstí, podél muzea a nového Centra obchodní spolupráce ulicí Jiráskovou na náměstí dr. Farského, Podhorskou, přes Mírové náměstí kolem radnice, dále ulicí Komenského k hotelu Zlatý lev a zpět ke kostelu sv. Anny.

Ve východním vnitrobloku tohoto obvodu je umístěn amfi­teátr COS s rekonstruovaným kinem Junior. Západní vnitroblok mezi ulicemi Komenského, Anenskou, Soukennou a Dolním náměstím je dnes neupravenou blátivou plochou. Pokusíme se ještě v příštím roce k výše uvedenému termínu září 2006 tento prostor zrekonstruovat do podoby průchozího koridoru mezi uvedenými komunikacemi se zachováním odpovídající kapacity pro parkování dopravní obsluhy objektů. Součástí rekonstrukce budou jistě i sadové a parkové úpravy.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 9.11.2005 10:25:18 | přečteno 2091x | Petr Vitvar