MěÚ připravuje zlepšení služeb občanům

Zcela nová - a na české poměry možná ojedinělá služba občanům - bude v závěru letošního roku zkušebně, a od ledna 2006 pak plnohodnotně, zavedena na Městském úřadu v Jablonci nad Nisou.

Jedná se o časové řazení občanů prostřednictvím krátkých textových zpráv (SMS). K dálkové komunikaci mezi občany a úřadem tak budou sloužit mobilní telefony, které dle současných statistik vlastní již 89 % obyvatel ČR. Tato služba bude tedy dostupná převážné většině jabloneckých občanů.
Bude se postupně týkat dvou oddělení MěÚ. Těmi jsou Správní agendy (evidence obyvatel, trvalý pobyt, občanské průkazy, cestovní doklady) a Dopravně-správní agendy (evidence řidičů, registr vozidel a jejich technická způsobilost). Obě agendy naleznete v budově MěÚ v Komenského ulici. Na těchto odděleních prozatím nebudou pro tento systém vyčleněna zvláštní pracoviště a klasické přepážky pro náhodně příchozí zůstanou samozřejmě i nadále v nezměněném rozsahu zachovány.

Radnice se snaží najít řešení na odbourání nahodilosti příchodů a tvoření dlouhých zástupů občanů na úřadě, což je také hlavním smyslem zavedení této služby. Fronty s sebou přinášejí celou řadu problémů. Kromě zbytečné ztráty času občana, se kterou často roste i tlak na stresovaného úředníka a oboustranná nervozita, jsou to též např. potíže s parkováním při vysoké koncentraci lidí a v neposlední řadě i šíření virových infekcí v určitých obdobích roku.

V čem tedy vlastně zavedení tohoto komfortu spočívá? Velmi zjednodušeně řečeno, princip je založen na řazení občanů do jakési virtuální fronty, resp. softwarového pořadníku. Ke vstupu do tohoto systému stačí pouze zaslat SMS v předem určeném tvaru, který obsahuje specifikaci požadovaného úkonu na příslušné agendě a termín v některém z úředních dnů v následujících dvou týdnech.

Zprávu vyhodnotí počítač a zareaguje na ni zpětnou SMS. Tou požadavek klienta buď potvrdí nebo navrhne jiný nejbližší volný termín, přičemž se celá akce může několikrát opakovat. Po takto vzájemně „doladěném“ termínu obdrží klient konečnou SMS s určením pořadového a kontrolního čísla a s předpokládanou výší správního poplatku za provedení úkonu. V konečném důsledku se občan bude moci fyzicky dostavit k dané přepážce až v okamžiku, kdy na něj právě přichází řada. Rezervaci data i času je též možné později změnit, samozřejmě po předchozím zrušení té původní. Nespornou výhodou této služby je i skutečnost, že objednávky termínů v systému lze činit 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně.
O technických podrobnostech fungování systému, jeho provozu a uživatelských parametrech vás budeme postupně informovat v dalších číslech tohoto periodika, případně v jiných médiích a také prostřednictvím internetu na webových stránkách města Jablonce nad Nisou.

Další chystanou novinkou bude také zpětné vyrozumění občana o stavu jeho záležitosti prostřednictvím mobilního telefonu. Potom budou občané o vyřízení žádostí, u kterých jsou stanoveny určité procesní lhůty, informováni právě prostřednictvím SMS. Ale o tom zase někdy příště.

Mgr. Petr Karlovský
ředitel Správního odboru MěÚ

Vytvořeno 9.11.2005 10:25:37 | přečteno 4255x | Petr Vitvar