Jablonecké Paseky 2005

Paseky jsou jednou z oblastí našeho města, na které jsme se v letošním roce zaměřili komplexně, a kde jsme chtěli lokalitu řešit v souvislostech. Jedná se zejména o centrum městské části v okolí Paseckého náměstí.

Nejdůležitější změnou zde byla na jaře dokončená výstavba okružní křižovatky v Podhorské ulici. Součástí stavby byly též nové chodníky s pravostranným pokračováním ve směru na Lučany, zastávky městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, úpravy inženýrských sítí a sadové úpravy v okolí křižovatky. Z hlediska bezpečnosti provozu došlo dle údajů Dopravního inspektorátu PČR k zásadnímu zlepšení dopravní situace.

Za sledované období 2002 - 2003 bylo v prostoru křižovatky Podhorská - Chelčického zaznamenáno 18 vážných dopravních nehod se třemi smrtelnými, dvěma těžkými a několika lehkými zraněními. Za období 2004 - 2005 po dobu výstavby a od jara letošního roku za plného provozu okružní křižovatky zde došlo pouze k 8 dopravním nehodám, které se obešly bez vážných následků.

Na tuto stavbu pak mohla navázat úprava Paseckého náměstí, která sleduje hlavně další zlepšení dopravní situace a bezpečnosti provozu na místních komunikacích. Součástí stavby jsou rovněž úpravy inženýrských sítí v prostoru náměstí. Umístěny zde budou i zastávky městské hromadné dopravy. V prostoru náměstí bude zachováno devět parkovacích míst a parkovací možnosti v nejbližším okolí náměstí zásadním způsobem zvýší vybudované nové parkoviště mezi bývalou školou a házenkářským areálem. Již v loňském roce jsme házenkářům pomohli s rozvojem areálu. Rekonstrukce parku na Paseckém náměstí v okolí pomníku byla rovněž provedena loni. Realizace stavebních úprav Paseckého náměstí na druhou stranu rozhodně přinese zvýšené nároky na kvalitu a včasnost provádění zimní údržby našimi Technickými službami.

Ve spodní části ulice U Staré lípy budujeme zhruba 150 metrů dlouhou gravitační kanalizační stoku, která bude napojena do kanalizačního systému vybudovaného na Paseckém náměstí v posledních letech. Tady se jedná o technicky poměrně složité řešení vzhledem k reliéfu terénu; podařilo se však dosáhnout gravitačního napojení ulice Lučanské přes Pasecké náměstí na kanalizační sběrač bez nutnosti čerpání splaškových vod. Vzhledem k relativně malým hloubkám uložení zde byla jako kanalizační potrubí částečně použita tepelně izolovaná tvárná litina Pont-a-Mousson.

Zabráněno tak bylo znečišťování Lužické Nisy, do které splaškové vody z celé oblasti Lučanské a Zahradní ulice u garáží před náměstím vytékaly, byť po částečném předčištění u jednotlivých objektů. Dnes je odtok do Nisy využit pouze pro dešťové vody po oddělení v případě vyšších srážkových úhrnů.

Vyřešeno bylo rovněž zásobování obyvatel v zadní části ulice U Staré lípy pitnou vodou, vybudován byl vodovodní řad o délce více než 900 metrů včetně domovních přípojek. Ve stejném úseku bude zřejmě ještě letos provedena úprava místní komunikace. Dále pak v souvislosti s výstavbou náhradních garáží (za demolované v prostoru okružní křižovatky) vzniklo 16 nových garáží v ulici U Staré lípy. Součástí této stavby je i nové parkoviště pro obyvatele věžového domu. Za parkovištěm směrem k lesu počítáme po dokončení stavby ještě s vybudováním dětského hřiště.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 9.11.2005 10:26:39 | přečteno 2249x | Petr Vitvar