Představení nových ředitelů

Ředitel Městské knihovny a ředitel Spolkového domu.

Ředitel Městské knihovny

Od 1. srpna působí na místě ředitele Městské knihovny v Jablonci nad Nisou Mgr. Zbyněk Duda. Do funkce jej jmenovala rada města 2. června 2005.

Mgr. Zbyněk Duda se narodil v roce 1974 a do Jablonce se přistěhoval v roce 1999 z Děčína. Na Jablonecku dosud působil jako učitel na základních školách v ul. 5. května a v Lučanech. Je absolventem pedagogické fakulty v Ústí n. L. s aprobací český jazyk a literatura a dějepis.

K jeho zálibám patří zájem o turistiku, rád cestuje, jezdí na kole i autem. K jeho oblíbeným krajinám patří Českosaské Švýcarsko a Krkonoše. Zajímá se o literaturu, z níž má nejraději romány ze současnosti, o lidech jeho generace i náměty z cizího prostředí. Ke koníčkům řadí i němčinu. Tento zájem jej přivedl ke stipendijnímu pobytu na Univerzitě K. Eberharda v německém Tübingenu.

Do funkce ředitele knihovny nastoupil se sympatickým elánem a energií mladého muže. Jeho plány a myšlenky na zlepšení jsou odvážné a rozsáhlé, a to i přesto, že - jak sám říká - nastoupil do dobře zaběhnuté knihovny. V nejbližší době se chce zasadit o nové internetové stránky knihovny (již se na nich pracuje), jeho cílem je též pokračovat v zavádění nového knihovnického programu Clavius, který nahradí stávající, již zastaralý systém Lanius. To souvisí i s přáním pořízení nových počítačů, zejména do oddělení pro děti a pro dospělé čtenáře.

PhDr. Miroslav Schovanec, obrázek se otevře v novém okněŘeditel Spolkového domu

K 1. září letošního roku nastoupil na pozici ředitele Spolkového domu Jablonec nad Nisou PhDr. Miroslav Schovanec. Tato funkce byla zřízena za účelem vedení nově ustavené příspěvkové organizace města. Jmenování schválila městská rada 30. června 2005.

PhDr. Schovanec se narodil v roce 1949 a žije v Jablonci n. N. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. K jeho zálibám patří sport, zejména kopaná a cyklistika, jeho koníčkem je také literatura.

V devadesátých letech byl zaměstnancem podniku LIAZ, později pracoval jako vedoucí kanceláře přednosty na Okresním úřadu v Liberci a ve funkci ředitele vedl též Středisko služeb školám v Jablonci n. N.

Na Spolkové domě se ještě pilně pracuje, začít fungovat by měl ve druhém čtvrtletí příštího roku. V současnosti však již probíhá řada jednání s budoucími partnery, kteří se budou rekrutovat především z řad neziskových organizací. Záměrem je poskytovat těmto organizacím odborné servisní služby a napomáhat jim při zkvalitňování činnosti, a to hlavně v oblasti vzdělávání, využití volného času nebo pomáhat též při rekvalifikacích. Za prvořadý úkol považuje ředitel Spolkového domu dodržení dotačních podmínek.

Do organizace Spolkový dům byl nyní začleněn také Kulturní dům v Kokoníně. Zde je třeba zajistit nezbytnou údržbu objektu a zabezpečit vhodnou činnost.

Vytvořeno 30.9.2005 12:22:35 | přečteno 3054x | Petr Vitvar
load