Pokračuje rekonstrukce parků

V letošním roce připravuje město Jablonec revitalizaci dalšího městského parku. Po rekonstrukci parku v ulici Generála Mrázka, která byla dokončena letos v květnu, bude do konce roku provedena i rozsáhlá úprava zelené plochy mezi Máchovou ulicí a kostelem Sboru Bratrské jednoty baptistů.

Původní park v těchto místech vznikl již před více než sto lety a byl v Jablonci druhým v pořadí. Předtím se zde, na hlavní cestě mezi Jabloncem a Mšenem, nacházelo nezalesněné návrší s dalekým rozhledem. V roce 1880 získal pozemek místní Výsadbový a okrašlovací spolek, který si předsevzal plochu upravit. Z původního parčíku toho dodnes mnoho nezbylo. Kromě vzrostlých stromů nás může snad zaujmout žulový pomník, který dal zmíněný spolek postavit na počest místního občana Ignaze Geislera. Spolek mu tak projevil vděčnost za odkázání obnosu 1454 zlatých.

V rámci parkových úprav budou odstraněny náletové, neperspektivní a havarijní dřeviny a ty budou nahrazeny novými vzrostlými stromy a keři. Nedílnou součástí rekonstrukce bude obnova chodníčků, odpočinkových míst, výměna osvětlení a instalace nového mobiliáře - laviček a odpadkových košů.

Celá akce započne v říjnu a bude ukončena do konce roku tak, aby znovu oživený park již na jaře plně sloužil občanům a návštěvníkům města.

Jitka Prousková
ved. odd. životního prostředí

Vytvořeno 30.9.2005 12:21:25 | přečteno 2080x | Petr Vitvar
load