Hlavní příčina byla odstraněna

Léto skončilo a jablonecká přehrada byla hojně navštěvována ještě v prvních zářijových dnech. Co je tedy nového v souvislosti s výskytem sinic? Nová je velmi důležitá věc  - bylo dokončeno kompletní odkanalizování okolí přehrady.

Z mnoha faktorů, které mohou vývoj sinic ovlivňovat, je určitě nejdůležitější přínos sloučenin fosforu ze splaškových odpadních vod. V posledních letech byla odkanalizována oblast východního břehu přehrady v okolí Háskových vil - tzn. ulice Tichá, Průběžná a U Háskových vil, dále oblast sportovního areálu Břízky, Tenisového a squashového centra včetně hotelu, celé ulice Sportovní až k biatlonové střelnici a dále pak oblast ulice Podlesí u třetí přehrady.

Není tedy pravda, že radnice až letos začala něco dělat s problémem sinic. Stavba kanalizace trvala několik let a stavební náklady přesáhly 15 mil. Kč. Jedná se o řešení do té doby nenalezené, technicky složité, kombinující gravitační a tlakové stoky, s čerpacími stanicemi, souběhem kanalizačního řadu s vysokotlakým plynovodem v hrázi mezi první a druhou přehradou, s nutností podmiňující investice kanalizačního sběrače mezi ulicí Jindřichovskou a Podhorskou s odlehčovací stanicí dešťových vod. Technicky připraveno je i řešení odkanalizování Tajvanu. Tímto řešením bylo zabráněno přítoku splaškových vod do přehrady v množství přesahujícím 100 tisíc litrů denně, z nichž tam z uvedených lokalit neteče ani litr.

Pro další zvýšení kvality vody v přehradě je potřeba zaměřit se na řešení splaškových vod u objektů v blízkosti vtoků do přívodních štol, tzn. v Loučné a v Pasekách. Situaci pravidelně monitoruje Povodí Labe, je nutné komplexní vyhodnocení a řešení bude zřejmě selektivní. Vliv látek vypouštěných v okolních obcích do povrchových vod na kvalitu vody v přehradě není zanedbatelný, je však rozhodně nižší, než u splaškových vod vypouštěných v minulosti bezprostředně do přehrady.

Odkanalizováním byla odstraněna příčina, teď je možné řešit následky. To znamená odstranění sedimentů ze dna nádrže, které byly kontaminovány dlouhodobým přísunem splaškových vod. Tyto práce proběhnou v režii Povodí Labe za spolupráce s městem. Letos na podzim proběhne vyčištění dna druhé přehrady. K celkovému vyčištění dna všech částí přehrady může dojít jen po úplném vypuštění, což je koordinačně náročné s ohledem na rybáře, odběry užitkové vody závodem Bižuterie, s přihlédnutím na režim retenční nádrže i k době nutné k novému napuštění. Jako optimální se proto jeví možnost úplného vyčištění při příležitosti připravované výstavby protipovodňové štoly, resp. jejího vtokového objektu v roce 2007.

Spolu s Povodím Labe jsme připraveni v následujících letech poskytnout další finanční prostředky v potřebné výši, ale znovu opakuji: nejprve bylo nutné odstranit hlavní příčinu. To se stalo.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 30.9.2005 12:21:47 | přečteno 2247x | Petr Vitvar
load