Městská policie a Evropský den bez aut

K Evropskému dni bez aut, který je vyhlášen na čtvrtek 22. září, připravuje městská policie akci nazvanou Bezpečná jízda u bazénu. V jejím průběhu bude v prostoru před plaveckým bazénem rozloženo mobilní dopravní hřiště a připraven bude program pro školy -  jízda podle pravidel silničního provozu s kontrolním testem.

Společně s ČSAD bude městská policie pořádat Den bez aut v ČSAD. Při této příležitosti bude dětem z MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ umožněna prohlídka autobusových garáží, tramvajové posuvny, prohlídka autobusů MHD s ukázkou plošiny pro tělesně postižené spoluobčany, předvedeno bude také mytí autobusů. Proběhnou i soutěže o ceny s městskou policií - závody na koloběžkách, hod míčkem na cíl nebo skládání puzzle na čas.

Strážníci kontrolují vybraná místa

Nad rámec základních úkolů, které strážníkům městské policie ukládá zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, si vytýčila jablonecká městská policie pro rok 2005 i několik dalších úkolů. Mezi ně patří zvýšení aktivity strážníků na úseku prevence.

Co je cílem této činnosti? Jedná se zejména o to, aby se občané cítili ve svém městě bezpečněji, o prohloubení důvěry občanů k městské policii, tedy o přiblížení práce městské policie směrem k veřejnosti. Proto městská policie rozšiřuje své aktivity v jednotlivých částech našeho města.

Na základě rozboru ukazatelů sledovaných při výkonu služby městské policie na teritoriu města a v neposlední řadě i na základě podnětů, vyplývajících z pravidelných setkání občanů se starostou města, bylo v Jablonci n. N. vybráno šestnáct problematických lokalit. Tyto lokality byly rozděleny mezi jednotlivé strážníky či dvojice. Městská policie tak bude mít v těchto oblastech více příležitostí k pravidelnému preventivnímu působení.

Pro první sledované období se jedná o Tyršův park - konečná tramvaje, vlakové nádraží a jeho okolí, autobusové nádraží, azylový dům Naděje, víceúčelovou sportovní halu, městský bazén, skate park, nákupní střediska Kaufland, Billa a Delvita, domy seniorů Novoveská a Čelakovského, přehradní nádrž Mšeno - Bižuterie, Tajvan, zařízení ARX a Libereckou 148.

Tyto lokality mohou být na základě pravidelného vyhodnocování stavu veřejného pořádku měněny, popř. bude možné navrhovat nové. Cílem je mimo jiné i to, aby místní obyvatelé „svého“ strážníka znali a mohli se na něho v případě nutnosti obrátit. Přidělenou oblast strážníci navštíví přibližně patnáctkrát za měsíc.

-os-

Vytvořeno 26.8.2005 12:17:58 | přečteno 2592x | Petr Vitvar