Klub důchodců Novoveská

Tentokrát věnujeme pozornost dalšímu Klubu důchodců, a to klubu v Novoveské ulici. Ten si za dobu svého působení získal velkou popularitu zejména tím, že začal vyrábět v rámci nácviku motoriky panenky Míša.

Duší tohoto nápadu byla bývalá vedoucí DPS Novoveská paní Marie Šanderová. Postupně byly navázány kontakty se zdravotnickými zařízeními, kterým jsou panenky slavnostně předávány (nejen jablonecká nemocnice, ale i rychlá záchranná služba, nemocnice Motol, Turnov, Dny zdravotně postižených aj.). Tato aktivita se dostala rychle do povědomí veřejnosti; dnes stačí výzva v Jabloneckém měsíčníku a občané nám ochotně nosí látky, nitě nebo vlnu. Díky energii a nápadům paní Šanderové se společenský život v DPS 4 značně rozrostl a začali sem docházet i obyvatelé z okolí, kteří se klubové činnosti účastní.

Některé klubové akce probíhají samostatně, jiné ve spolupráci s penzionem. Působí zde například pěvecký soubor Se­nior, který vystupuje i na veřejnosti a často společně se souborem Radost z KD Palackého. Členové klubu mají příležitost vyslechnout přednášky z oblasti sociální a zdravotní nebo se zúčastnit besed o námětech, které seniory zajímají (např. o zvířatech, o historii Jablonce, o Jizerských horách). Velký úspěch měla beseda o Hašlerových písničkách spojená s vystoupením p. Šedivého. Promítají se filmy a diapozitivy, nasloucháme hudbě nebo četbě na pokračování. Pro dobrou kondici senioři pravidelně cvičí nebo vyrážejí na krátké výlety do přírody.

Když není zrovna hezké počasí, scházejí se členové klubu v kavárničkách, vzpomínají nad fotografiemi z mládí, hrají společenské hry nebo soutěže. Ve spolupráci s DPS a s jízdárnou Pod Kynastem mívají v rámci oslav Svátku matek příležitost projet se v kočáře nebo i na koni. V klubu se pořádají oblíbená mikulášská, velikonoční či masopustní posezení, kterých se účastní děti z Dětského domova v Pasecké ul. nebo z MŠ v Lovecké ulici. Obyvatelé DPS Novoveská a členové klubu mezi sebou vybrali 1200, - Kč jako příspěvek na útulek pro opuštěná zvířata Dášenka v Lučanech nad Nisou.

Pravidelná a hojná bývá též účast na akcích pořádaných městem (výlety, Týden seniorů, akce v Městském divadle, Dny zdravotně postižených). Práce šikovných rukou členů klubu a obyvatel DPS byly vystaveny též na celorepublikové výstavě v Lysé nad Labem.

Velmi cenná je vzájemná spolupráce našich klubů důchodců. Naši senioři si tak rozšiřují společenské kontakty, předávají zkušeností a zachovávají aktivní přístup k životu.

V prostorách DPS Novoveská působí též městská organizace Svazu důchodců - nestátní neziskový subjekt se samostatnou působností, který se věnuje problematice seniorů. Pro jejich činnost jsou vyhrazeny středy odpoledne, kontakt na tuto organizaci lze získat na nástěnce v DPS nebo v Městské knihovně.

Klubovými pracovníky v DPS Novoveská jsou pan Jiří Vorel, který zajišťuje technické zázemí pro klubovou činnost města a Svaz důchodců. O náš klub a všechny kontakty se nám obětavě stará paní Marie Klemsová. Pravidelné schůzky se konají vždy v pondělí a v úterý od 13 do 17 hodin.

Miloslava Loudová
odd. soc. služeb a zdravotnictví

Vytvořeno 26.8.2005 12:42:19 | přečteno 3146x | Petr Vitvar
load