Jižní obchvat Jablonce

Kudy povede?

Přijíždíme-li do Jablonce od Hodkovic, pak doprava tunelem k bývalému pivovaru, krátkým povrchovým úsekem pod pivovarem, dalším kratším tunelem pod Bartlovým vrchem nad Dolinu, kolem areálu bývalého OSP, a dále směrem na Novou Ves a Smržovku.

Čemu pomůže?

Kolony turistů ve směru Liberec - Harrachov blokují zejména v zimě každou sobotu provoz kolem přehrady. Návštěvníci Jizerských hor a Krkonoš projíždějí ve směru od Turnova na Tanvald centrem Jablonce ulicí 5. května. Ti všichni objedou Jablonec po nové trase. Z Liberce pojedou směrem na Hodkovice, pak na křižovatce Rádelský mlýn u Rychnova odbočí k Jablonci.

Co pro to děláme?

Ve spolupráci města Jablonce a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) došlo v posledních dvou letech k výraznému posunu - zvýraznění investiční nutnosti, projednání souvislostí s novým územním plánem Libereckého kraje, práce na vyhledání optimální trasy ve směru Nová Ves - Smržovka, řada jednání Ředitelství silnic a dálnic za naší účasti s dotčenými obcemi, jednání na Ministerstvu dopravy, zpracování technické studie s ekologickým prověřením, příprava realizace okružní křižovatky Turnovská - Pražská pro zlepšení situace do doby realizace obchvatu, mediální prezentace (např. Jablonecký měsíčník říjen 2003, RCL, Deník Jablonecka, MFD), petice na podporu obchvatu.

Kdy to bude?

Příprava akce takového rozsahu je vždy dlouhodobou záležitostí, uvažovaný termín realizace se však za poslední dobu výrazně zkrátil - z časového horizontu po roce 2030 již na reálný termín období 2010 - 2015. Uvedení úseku Jablonec/pivovar - Smržovka do provozu na základě provedených jednání je možno v případě příznivého vývoje odhadnout na rok 2012.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

A co záměru obchvatu říkají ti nejpovolanější?

Jan Douděra, technický náměstek Krajské správy silnic Libereckého kraje

Je to naprosto nezbytná stavba, výhledové řešení dopravy v Jablonci bez ní není možné. Postup přípravy ze strany Ředitelství silnic a dálnic i města Jablonec je optimální, stejně jako koordinace dopravního řešení se silnicemi v naší správě, které v budoucnu zajistí jen dopravní obsluhu mezi přilehlými částmi Liberce a Jablonce. To je severní tangenta, do budoucna případně západní tangenta. Jakékoliv jiné tvrzení je lživé matení veřejnosti.

Ing. Josef Jeníček, ředitel ŘSD Liberec

Přemístění silnice I/10 ze stávající polohy Turnov - Železný Brod - Tanvald do nové trasy Turnov - Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald je dlouhodobě sledovanou koncepcí řešení dopravního přístupu do západních Krkonoš. Připravovaná přeložka umožní přenést tranzitní dopravu i část dopravní zátěže z průjezdního úseku silnice I/14 v Jablonci a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě. Záměr byl v posledních dvou letech výrazně akcelerován. Společným úsilím překonáme i ekonomický hendikep záměru, tj. dva tunely dle autorů územního plánu Jablonce z roku 1998.

Vytvořeno 26.8.2005 11:24:53 | přečteno 5108x | Petr Vitvar