60 let českého gymnázia v Jablonci nad Nisou

Ve vývoji školství na Jablonecku hrálo gymnaziální vzdělávání důležitou roli již před rokem 1945, v době existence německého reálného gymnázia. Toto gymnázium sídlilo v budově dnešního Gymnázia U Balvanu 16 a jeho činnost byla logicky uzavřena před koncem 2. světové války.

Počátky existence české školy jsou spojeny s červencem roku 1945, kdy došlo k prvnímu jednání mezi MŠK v Praze a správní komisí v Jablonci nad Nisou. Přípravnými pracemi spojenými se zahájením vyučování byl pověřen prof. Sisr, který se potom stal také prvním ředitelem zdejšího českého reálného gymnázia.

Pro zřízení školy byla vybrána právě budova U Balvanu 16. V době, kdy ji správce přebíral, byla zpustlá, zatékalo střechou a pro nedostatek malířů nebylo možné vymalovat celou budovu, ale pouze 1. patro.

Žáci byli získáni po vyhlášení zápisu na konci srpna 1945. Část z nich tvořili ti, kteří se do Jablonce přistěhovali z vnitrozemí, a zbytek pak žáci, kteří již ve válce dojížděli do nejbližších českých gymnázií (např. v Turnově, Jilemnici a pod.). Celkem se přihlásilo 108 žáků. Vyučování bylo zahájeno dne 10. září 1945, slavnostně však byla škola otevřena až 15. prosince 1945. Pro výuku bylo přiděleno celkem 11 pedagogů.

České gymnázium prošlo od roku 1945 těmito vývojovými fázemi:

  • 1945 - 1948 Státní reálné gymnasium
  • 1948 - 1949 Reálné gymnasium
  • 1949 - 1954 Gymnasium
  • 1954 - 1960 Jedenáctiletá sřední škola
  • 1960 - 1971 Střední všeobecně vzdělávací škola
  • od 1971 Gymnázium

V současné době navštěvuje Gymnázium U Balvanu více jak 350 žáků v 8 třídách osmiletého a 4 třídách čtyřletého studia a vyučuje na něm 29 pedagogických pracovníků.

Významným mezníkem, který připomněl existenci této školy, byly oslavy 50. výročí v září roku 1995. Deset let uplynulo jako voda a českému Gymnáziu U Balvanu je již 60 roků.

Zveme proto srdečně všechny absolventy a příznivce naší školy na setkání při příležitosti oslav 60. výročí založení českého Gymnázia U Balvanu Jablonec nad Nisou.

Toto setkání proběhne v sobotu 1. října 2005 od 9 do 13 hodin v budově gymnázia.

Podrobnější program oslav bude včas zveřejněn v regionálním tisku a na internetových stránkách gymnázia: www.gymjbc.cz.

Mgr. Jiří Kozlovský
ředitel školy

Vytvořeno 26.8.2005 12:27:49 | přečteno 3654x | Petr Vitvar
load