09/2005

Jablonecký měsíčník - zářijové číslo internetové verze radničního zpravodaje pro občany města Jablonce nad Nisou

Úvodník starosty

Slovo starosty města

26.8.2005 11:21:10 | přečteno 2368x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Jižní obchvat Jablonce

26.8.2005 11:24:53 | přečteno 5360x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Změny v procesu rozhodování

Úředníci obcí rozhodují zejména při plnění úkolů státní správy o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob. Při rozhodování se řídí právním řádem ČR; jedním z nejdůležitějších předpisů je pro ně zákon o správním řízení, upravující a sjednocující procesní postup. Jde o obdobu občanského soudního řádu nebo trestního řádu upravujících postup soudů.

26.8.2005 12:15:35 | přečteno 2580x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Evropský den bez aut

V loňském roce se Jablonec nad Nisou poprvé oficiálně připojil k akci nazvané Evropský den bez aut. Letos je vyhlášen na čtvrtek 22. září a v České republice je koordinován Ministerstvem životního prostředí.

26.8.2005 12:21:29 | přečteno 2750x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Městská policie a Evropský den bez aut

K Evropskému dni bez aut, který je vyhlášen na čtvrtek 22. září, připravuje městská policie akci nazvanou Bezpečná jízda u bazénu. V jejím průběhu bude v prostoru před plaveckým bazénem rozloženo mobilní dopravní hřiště a připraven bude program pro školy -  jízda podle pravidel silničního provozu s kontrolním testem.

26.8.2005 12:17:58 | přečteno 2701x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nejcennější památka

Objekt kostela svaté Anny je nejstarší dochovanou jabloneckou památkou, která pochází z let 1685 - 1687. V posledních desetiletích stavba bohužel zchátrala do podoby, se kterou se nebylo možné smířit. Dílčí opravy v 90. letech nemohly stačit na zásadní změnu stavu.

26.8.2005 12:24:34 | přečteno 2426x | Petr Vitvar | Celý článek
 

60 let českého gymnázia v Jablonci nad Nisou

Ve vývoji školství na Jablonecku hrálo gymnaziální vzdělávání důležitou roli již před rokem 1945, v době existence německého reálného gymnázia. Toto gymnázium sídlilo v budově dnešního Gymnázia U Balvanu 16 a jeho činnost byla logicky uzavřena před koncem 2. světové války.

26.8.2005 12:27:49 | přečteno 3651x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Pořádáte ohňostroj?

Při pořádání ohňostroje nebo odpalování pyrotechnického materiálu je nutno respektovat určitá pravidla. V návaznosti na dotazy a připomínky občanů chceme čtenáře JM informovat o zásadách, které je třeba dodržovat nejen v rámci dobrých sousedských vztahů, ale i na základě práv našich spoluobčanů.

26.8.2005 12:34:12 | přečteno 5333x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Klub důchodců Novoveská

Tentokrát věnujeme pozornost dalšímu Klubu důchodců, a to klubu v Novoveské ulici. Ten si za dobu svého působení získal velkou popularitu zejména tím, že začal vyrábět v rámci nácviku motoriky panenky Míša.

26.8.2005 12:42:19 | přečteno 3171x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Den otevřených dveří v nemocnici

Středa 14. září 2005, 11:00 - 17:00 hodin

29.8.2005 15:45:47 | přečteno 2800x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 29.8.2005 10:17:17 | přečteno 5454x | Petr Vitvar
load