Nové stavby pro městskou rekreaci

Vývoj hospodaření města v prvním pololetí, v příjmové části mimo jiné včetně zahrnutí vyplacených dividend, umožnil přeřadit některé stavby ze záložního seznamu mezi stavby, které je možno realizovat v letošním roce. V případě odboru rozvoje se jedná o tři akce, které poskytnou další možnosti pro každodenní rekreaci občanů našeho města.

Cyklostezka a cesta pro pěší

Trasa povede od okružní křižovatky u bývalých Autobrzd podél toku Bílé Nisy, projde pod prodejnou Plus, kolem hřiště u školy v Mozartově ulici, baseballového areálu, fotbalových hřišť pro mládež, překročí ulici U Hřiště a bude pokračovat stále podél hrany koryta Nisy až do ulice Palackého k prodejně San Plus a Penny Market. Stávající pěšina bude rozšířena na tři metry, bude provedeno výškové vyrovnání povrchu a úprava válcovaným perkem.

Součástí akce budou i terénní úpravy v okolí stezky, odstranění poházeného odpadu, prořezání náletových křovin, v případě potřeby ohumusování a založení nového trávníku. Provedena bude vhodná výsadba nových dřevin a okolí stezky bude na několika místech vybaveno lavičkami pro odpočinek a odpadkovými koši. Takto upravené okolí stezky bude následně zahrnuto do ploch údržby veřejné zeleně ve městě. Vznikne tak příjemná cesta nejen pro cyklisty, ale zejména pro procházky podél vodního toku od jara do podzimu.

Hřiště u přehrady

Jedná se o úpravy ploch u skautské loděnice, které jsou dnes využívány jako hrací plochy pro plážový volejbal. V průběhu celého roku je pak tento prostor využíván jako oblíbený cíl vycházek dětí ze škol i předškolních zařízení.

Obě stávající hřiště budou upravena, bude doplněn písek, v okolí budou umístěny lavičky a několik jednoduchých dětských houpaček. V prostoru dnešních náletových křovin směrem k sauně pak bude vybudováno nové hřiště na plážový volejbal, které umožní další sportovní vyžití většímu počtu zájemců o tuto hru.

Dětské hřiště na Horní Proseči

Nejpozději do konce srpna letošního roku bude dokončena výstavba obytného souboru Horní Proseč včetně úpravy okolí, parkovišť, veřejného osvětlení a výsadby dřevin. Po provedení terénních úprav v prostoru mezi novými domy a kynologickým cvičištěm zde bude vybudováno nové hřiště, které budou moci využívat zejména maminky s malými dětmi.

V současné době probíhá příprava akce a výběr zařízení, které bude pro vybavení hřiště použito. Jedná se o houpačky, prolézačky, pískoviště a další prvky v podobném provedení, jako na hřišti ve Mšeně u Rybářské bašty.

Vytvořeno 28.6.2005 13:49:17 | přečteno 2426x | Mgr. Petr Karásek