Úvodník starosty

Slovo starosty města

Vážení spoluobčané!

Jak se stalo již tradicí, budou na konci června vrcholit oslavy řeky Nisy. Naše město je od počátku do těchto aktivit zapojeno. Nisa je zajisté pro Jablonec důležitým prvkem a symbolem, který si zaslouží naši pozornost. Pohled na koryto řeky, zaneřáděné v některých částech města vším možným, není ale tou nejlepší vizitkou rodu Homo sapiens.

Není to však jenom Nisa, kde se projevuje neúcta a vandalství v našem městě. Musím se v této souvislosti ještě vrátit k oslavám 60. výročí ukončení druhé světové války. Kromě nového parku v ulici Generála Mrázka pod Rehavitalem zrekonstruovalo město za státní peníze, tzn. i za vaše peníze, pietní místo v Rýnovicích, kde byl dříve, za druhé světové války internační tábor. Součástí oprav v objemu zhruba 2 mil. Kč bylo také vysázení stovky tújí podél památníku. Jaké však bylo zděšení pracovníků městského úřadu, když druhý den po otev­ření nově zrekonstruovaného prostoru byly všechny stromky ukradeny. Aby byla zachována důstojnost tohoto místa, zajistilo město okamžitě výsadbu nových stromků. Jenomže lidská neurvalost a neúcta k minulosti a všemu, čím chceme vyjádřit naše poděkování těm, kteří trpěli, někdy nezná mezí. Důkazem toho je, že byly opětovně všechny stromky ukradeny a tentokrát navíc i dva keře rododendronů.

Zajisté vyvstane otázka, co v takovém případě dělá policie. Ta je povinna konat, ale věřím, že i přes kritický pohled některých z vás na její práci se shodneme na tom, že základní problém je v chování nás samotných, nás lidí. Jestliže si nevážíme životů těch, kteří je obětovali pro naši svobodu, jak si pak můžeme vážit ostatních věcí? Chceme mít čistou Nisu? Chceme mít pěkné parky, zeleň, čistotu a pořádek ve městě? Radnice a město se musí postarat o mnohé a jeho role je těžko zastupitelná. Co však přímo neumí, je přesvědčit občany, aby si vzali za své, že Jablonec je také jejich město a ničit např. i pietní místa je přinejmenším nehorázné a nemravné.
Lhostejnost a nezájem nám nepomohou. Možná i proto mně zastupitelstvo města uložilo zorganizovat aktivitu, která by oslovila Jablonečany a pomohla dílčím způsobem zlepšit čistotu a pořádek. Věřím, že akce „Čistý červen“, organizovaná oddělením životního prostředí, nezůstane zcela opominuta.

RNDr. Jiří Čeřovský,
starosta města

Vytvořeno 30.5.2005 16:42:41 | přečteno 2913x | Petr Vitvar
load