Ukončení druhé světové války

oslavy 60. výročí v našem městě

V lednu letošního roku začaly padat první náměty na to, jakým způsobem bychom v našem městě mohli oslavit 60. výročí konce 2. světové války. Vznikl základní návrh, ke kterému byli přizváni zástupci Junáka-Skautů, DDM Vikýř, Mládeže Českého červeného kříže, TJ Sokol, Základní umělecké školy, Sportovně střeleckého klubu mládeže Loyd a Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. Díky jejich výborným nápadům a zápalu pro věc se podařilo připravit pro občany našeho města celodenní nabídku pěkných akcí.

V neděli ráno, když se každý z nás organizátorů probudil, nevěřil vlastním očím. Sešli jsme se u přehrady, kam přijel moderátor David Jelínek s pozdravem: „Šťastné a veselé...“, protože sice nepršelo (čehož jsme se obávali), ale zato sněžilo. Na místo se dostavili všichni, kteří tam podle plánu měli být, s výjimkou dvou: střeleckému klubu by se v tom počasí zničily zbraně a nedalo se předpokládat, že by byl někdo z návštěvníků ochoten zalehnout na zem a střílet. Muzeum obrněné techniky nedovezlo plánovaný tank a samohybné dělo, protože v tom počasí by do nich nemohli nikoho pustit kvůli tomu, že by hrozilo zranění při pádu z kluzkého povrchu obou strojů.

Přesto se první zájemci objevili již před desátou hodinou. Je pravda, že lákavá byla hlavně vidina tanku (a mnozí si potom také přímo do muzea zajeli), ale většina z nich si ráda vyslechla poutavé povídání vojenských chemiků z Liberce. Ti předvedli jejich techniku, s níž zasahovali i v nedávných válečných konfliktech. Velmi pěkná byla i ukázka výcviku psů, kterou provedli členové Kynologického klubu Cerberus z Lukášova.

Největší odvážlivci mezi návštěvníky si navlékli dlouhé pláště, igelitové pytlíky na ruce a nohy, které připevnili gumičkami, nasadili si plynové masky a běželi závod v prostředcích IPCHO. Vítěz dostal výbornou klobásu od pana Kordače z Janova, který zajišťoval občerstvení.

Světlá chvilka, kdy se počasí umoudřilo, nastala při setkání u pomníku v parku Generála Mrázka. Pak už předvádělo až do 17. hodiny všechny možné tváře, kdy na nás padal déšť, kroupy i sníh a jen občas vykouklo sluníčko. Z toho důvodu jsme program, plánovaný původně do parku u sokolovny, přesunuli do sokolovny. Skauti zde spolu s DDM Vikýř a Mládeží ČČK měli připraveno 10 stanovišť, na kterých děti plnily úkoly a dospělí si mohli v historickém testu vyzkoušet své znalosti týkající se druhé světové války. Kdo měl alespoň 5 správných odpovědí, dostal zdarma guláš od hasičů z Proseče.

Program ve městě pokračoval od 17. hodin na Mírovém náměstí, kde měla krásný dvouhodinový koncert ZUŠ se svými hosty - Karlem Štědrým a Pavlínou Filipovskou. V rámci představení ZUŠ vystoupilo i taneční oddělení pod vedením Jany Peterkové. I k této části programu bylo počasí shovívavé, takže sice byla zima, ale svítilo sluníčko. A když pak k náměstí přejeli hasiči od sokolovny se svou polní kuchyní a gulášem, byla spokojenost návštěvníků úplná.

Vyvrcholením dne oslav konce 2. světové války se stal program v Městském divadle. To pro tuto příležitost zajistilo představení Prodaná nevěsta. Diváci se v úvodu programu stali svědky slavnostního předání medailí vydaných ministerstvem obrany ČR k 60. výročí ukončení 2. světové války veteránům této války starostou města. V hledišti i na jevišti panovala sváteční, až dojatá atmosféra.

Fotogalerie

Oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války (8. 5. 2005)

Vojenská chemická jednotka Liberec

 

Závod v prostředcích IPCHO

 

Setkání u pomníku v parku Generála Mrázka

 

Setkání u pomníku v parku Generála Mrázka

 

Koncert ZUŠ

s hosty K. Štědrým a P. Filipovskou
 

Ukázka vojenské techniky

 

Slavnostní večer v Městském divadle

 

Přípitek

s veterány druhé světové války
 
 
Vytvořeno 30.5.2005 17:13:41 | přečteno 4936x | Petr Vitvar
load