Sto let školy v ulici 5. května

Budova školy původně v Údolní ulici, dnes v ulici 5. května 76, byla postavena z prostředků města v roce 1905 jako dívčí obecná škola s pěti třídami a škola měšťanská se třemi třídami. S výjimkou období 1. světové války, kdy bylo v objektu umístěno vojsko, sloužila budova po celou dobu své stoleté existence školským účelům.

Nejprve se ve škole učily německé děti, po roce 1918 se škola začlenila do sítě škol pro česky mluvící děti. Stalo se tak na základě rozhodnutí zemské školní rady ze dne 17. září 1919. Obec toto rozhodnutí uznala a upravila budovu po pobytu armády. Tím se zahájení prvního českého vyučování posunulo na 1. 10. 1919. Prvním ředitelem se stal Václav Marel, který sem byl povolán z Dobrušky. V roce 1919 se rozšiřuje počet tříd z původně dvoutřídní školy na obecní pětitřídní. Do školy bylo v té době zapsáno 236 žáků.

V roce 1924 došlo k rozdělení na školu chlapeckou a školu dívčí. Chlapecká škola měla v roce 1925 devět tříd. K dispozici byly tělocvična a letní hřiště, byt pro pana ředitele a školníka. V období okupace v letech 1938 až 1945 sloužila budova školy německému školství. Po válce byla obnovena česká škola a od 1. 9. 1946 zde vznikl 3. obvod měšťanské školy.

Dalším významným datem naší stoleté budovy je 1. leden 1953, kdy došlo ke sloučení s 3. střední školou a 4. národní školou ve 3. OSŠ, později 3. ZDŠ (dnes ZŠ 5. května 76). Dne 1. září 1980 byla škola v ulici 5. května spojena se školou v Sokolí ulici. Od 1. ledna 1994 získala ZŠ 5. května 76 právní subjektivitu.

V současné době má škola šestnáct tříd, které navštěvuje přes 300 žáků.

Mgr. Aleš Kačer
ředitel školy

Vytvořeno 30.5.2005 16:00:20 | přečteno 3901x | Petr Vitvar
load