Plán oprav místních komunikací

V letošním roce připravujeme další část místních komunikací pro velkoplošné opravy živičných povrchů. Navrženy jsou úseky v centru města s velkým dopravním zatížením a partie navazující na opravy provedené v minulých letech.

Jedná se o vozovky v ulicích Generála Mrázka, Liberecká, Poštovní (od Budovatelů po Libereckou), Jehlářská (u Komerční banky) a část Lipové. Další významnou akcí je oprava velmi frekventované komunikace Ladova, a to v úseku Tovární - Belgická.

Ve středu města bude kompletně opravena také horní část Kamenné ulice. Tato oprava naváže na výkopové práce prováděné v souvislosti s připojením Eurocentra na výměníkovou stanici v budově radnice. Během prací dojde v centru města k určitým, nezbytně nutným omezením dopravy a dopravní obslužnosti. Žádáme proto občany o trpělivost a pochopení.

Nový živičný povrch bude položen také v méně frekventovaných úsecích, které jsou ve špatném stavu. Jedná se o ulici Dubovou ve směru od Maršovické ul. a po provedení kanalizace též o ulici U Brusíren. V Kaštanové, Maxe Švabinského a části ulice V Nivách bude provedena oprava živičnou penetrací.

Počítáme i s opra­vami dalších chodníků. Dokončena bude oprava chodníku v Rychnovské ul., a to v úseku mezi Vrkoslavicemi a horní budovou ZŠ. Ve Vrkoslavické ul. budeme pokračovat novými částmi chodníků v návaznosti na etapy realizované již dříve. Nyní probíhá oprava chodníku v Lesní ul., která bude dokončena začátkem června, další bude provedena také v ul. Řetízková na Žižkově Vrchu. Tyto chodníky budou zhotoveny ze zámkové betonové dlažby. Dále počítáme s opravami pravostranných chodníků recyklovaným asfaltem ve Skřivánčí ulici a v Proseči; práce zajistí naše Technické služby. Ty zároveň opraví i hrany a náběhy chodníků v Rychnovské ulici v Kokoníně.

Mimo výše uvedených větších oprav proběhnou v celém městě výspravy vozovek dle schváleného harmonogramu prací. Tyto lokální opravy budou v průběhu roku zajišťovat rovněž Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Práce budou prováděny formou lokálních výsprav teplým asfaltobetonem a recyklátem. Významné opravy budou provedeny výspravkovou soupravou Kobit, tedy s pomocí asfaltové emulze a drtě. Uvedená část našeho plánu je poměrně podrobná a počítá se všemi městskými částmi. Celkem je v rozpočtu TSJ s.r.o. na tyto opravy vyčleněno přes 10 milionů Kč.

Další zásadní rekonstrukce místních komunikací plánuje také odbor rozvoje města. V současné době probíhá například rekonstrukce ulic V Luzích a Mlýnské.

Všechny plánované akce budou realizovány postupně tak, jak nám to umožní klimatické podmínky a jak se podaří vybrat zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. O stavebních zásazích vás budeme průběžně informovat.

V opravách vozovek nelení ani Krajská správa a údržba silnic, jejíž pracovníci na některých úsecích již pracují. S kompletní opravou povrchu vozovky počítáme též v ulicích Krkonošské a Letní, které jsou ve správě výše uvedené organizace.

Vytvořeno 30.5.2005 16:37:12 | přečteno 3355x | Ing. Radovan Louda
load