O řece, která půjčila Jablonci jméno

Dvě významné řeky odvádějí vody z jižní části Jizerských hor; každá z nich jiným směrem a každá do jiného moře. Zatímco Jizera míří do Labe a s ním do Severního moře, Nisa směřuje do Odry a v ní do moře Baltického.

Než Nisa opustí území Čech, musí od pramene urazit 53 km. Její význam vzrostl po druhé světové válce, kdy s novým politickým uspořádáním Evropy byla na Nise a Odře vytvořena důležitá hranice, oddělující Německo a Polsko. Od trojmezí u Hrádku nad Nisou po ústí do Odry musí Nisa absolvovat dalších 198 km. Dnes je Nisa řekou, která tři země spojuje.

V minulosti rostla důležitost Nisy v souvislosti s jejím hospodářským využitím. V 19. a 20. století vznikaly na jejím toku četné průmyslové podniky, kterým nejen dodávala energii, ale odváděla z nich i technicky využitou a často silně znečištěnou vodu.

Mohlo by se zdát, že v tak obydlené a civilizované oblasti, jakou je Jablonecko, nemůže být pochybností o pramenech a názvosloví žádného potoka, natož významného toku. Jenže Nisa byla a dosud stále je příčinou názvoslovných potíží. Nejednotnost v terminologii je zde doslova unikátní.

V jabloneckém Brandlu se slévají dvě hlavní větve Nisy. Z Nové Vsi přitéká přes Lučany Lužická Nisa, zvaná často také Lučanská a někdy méně správně i Jablonecká. V Jablonci přibírá Novoveský potok, nazývaný zejména ve starších průvodcích Novoveská Nisa.
Ještě složitější situace je se jmény odnože, která sem přitéká z Bedřichova. Potok pramenící v močálech Klikové louky, nedaleko zmíněné obce, nese pěknou řádku jmen. Kupodivu se i tady setkáváme s názvem Lužická Nisa (třeba na současných mapách), často ale i s pojmem Bílá Nisa. Pro stejnou říčku se vyskytují i jména Bedřichovská, Mšenská nebo Rýnovická Nisa. Též Harcovský potok v Lukášově byl nazýván Harcovskou či Lukášovskou Nisou.

Po zmíněném spojení pod Jabloncem je už všechno mnohem jednodušší. Dál pokračuje Lužická Nisa, která ještě ve Stráži u Liberce přijímá Černou Nisu.

Složité to však máme i s pramenem Nisy. Za pramen Lužické Nisy je oficiálně označena známá studánka v Nové Vsi, která se nachází na hranici obce se Smržovkou. Kámen s označením prameniště byl sice znám již v 19. století, avšak až v roce 1930 byl okolo pramene vybudován důstojný parčík. V jeho středu byl umístěn větší kámen, který dodnes označuje místo zrodu důležité řeky. Před několika lety byl park obnoven.

Jenomže opravdový pramen Nisy by měl asi správně být na jiném místě - poblíž Bedřichova. Zmíněná Bedřichovská Nisa je totiž o dva km delší, než její novoveská sestra. Kdo by ale označoval místo v močálech, ke kterým dodnes ani nevede žádná cesta.

Vytvořeno 31.5.2005 13:28:38 | přečteno 4306x | Petr Vitvar
load