Jsme připraveni na třetí věk?

Na stránkách Jabloneckého měsíčníku se opakovaně zabýváme problematikou seniorů. Je to logické, neboť senioři tvoří značnou část naší populace a jejich problémy jsou leckdy velmi specifické. Potřeby našich starších spoluobčanů se snažíme průběžně řešit, přesto se setkáváme s výhradami, zda se pro ně v našem městě dělá dost.

Na tuto otázku se odpovídá jen velmi těžko. Míra spokojenosti se odvíjí vždy od momentálních požadavků našeho klienta, jeho představy o řešení, ale také od povahových vlastností, schopnosti přijmout jiný názor, tolerance i rodinného prostředí. Změnil se společenský systém a své vykonává též mediálně zažitý názor, že důchodci žijí na okraji společnosti. O tom jsme psali již v jednom z minulých článků. Stejně tak obyvatelstvo ovlivňují i dezinformace, které slyší od známých jako „zaručené zprávy“. Co je pro jednoho člověka nadstandard, to je pro jiného naprostý nedostatek, co jednoho uspokojí, u druhého vyvolá rozladění.

Aby naši senioři žili aktivním a čilým životem, o to se snaží také nestátní neziskové subjekty, jako je například Svaz důchodců ČR, různé organizace zdravotně postižených, Český svaz žen a další. Město činnost těchto neziskových subjektů výrazně podporuje a úzce s nimi spolupracuje. Samo pak plně zajišťuje v rámci péče o seniory zájmovou a společenskou činnost v Klubech důchodců. Jejich působení vychází z filosofie, že ne každý z nás má chuť být někde organizován, a přesto může mít zájem o společenské vyžití a veřejný život. Právě tuto možnost Kluby důchodců skýtají.

Jedná se o volné aktivity, jichž se může zúčastnit každý senior, který klub navštěvuje buď pravidelně nebo přijde pouze na akci, která jej zajímá. Na tuto činnost jsou v rozpočtu města každoročně vyčleněny finanční prostředky, umožňující pořádat výlety, besedy a přednášky, nakupovat materiál na aktivity, které podporují zachování a rozvíjení paměti, motoriky, mobility a dalších schopností seniorů.

V současné době působí ve městě čtyři Kluby důchodců, kde se senioři pravidelně scházejí:

  • KD Kokonín - Kulturní dům Kokonín, vedoucí Květa Novotná, schůzky ve středu od 13 do 17 hodin.
  • KD B. Němcové - DPS B. Němcové 54, vedoucí Věra Tesařová, schůzky v úterý od 14 do 16 hodin.
  • KD v DPS Palackého 63 - 65, vedoucí Helena Češková, schůzky ve čtvrtek od 14 do 16 hodin, nepravidelné akce jsou vyvěšeny ve vestibulu DPS.
  • KD v DPS Novoveská 5, vedoucí Jiří Vorel, pravidelné schůzky v pondělí a úterý od 13 do 17 hodin.
  • V DPS Novoveská působí též Svaz důchodců - nestátní neziskový subjekt, který se zde schází ve středu. Předsedou je pan Vladimír Hušek, přehled o programu lze získat na stránkách radničního zpravodaje nebo ve vývěsní skříňce v Městské knihovně.

Abychom vám aktivity jednotlivých klubů co nejvíce přiblížili, budeme vás v následujících číslech měsíčníku seznamovat s jejich činností. Možná, že se nám podaří zlákat k návštěvě právě vás.

Vytvořeno 30.5.2005 15:57:00 | přečteno 3284x | Miloslava Loudová
load