Jablonec bude mít nové centrum

Na počátku (rok 2003) bylo slovo, spíše tři slova  - kostel svaté Anny. A také myšlenka  - že by byla velká ostuda tuto nejstarší jabloneckou památku, svědka historie a osudů, nechat dále chátrat.

Následovalo vypsání veřejné sbírky, která přinesla finanční prostředky na práce, které byly nezbytné pro úspěšný převod objektu z církve na město. Poděkování patří jmenovitě panu děkanu Bratršovskému a dále všem, kteří jakoukoliv částkou do sbírky přispěli či ještě přispějí.

Vývoj ukázal, že pro plné zajištění investiční náročnosti záměru rekonstrukce je třeba hledat a nalézt jinou cestu. Proto byl vybrán program EU na regeneraci historických center měst, zváženy možnosti konkurence, v úvahu přicházející objem finančních prostředků a zpracovány veškeré náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace. Záměr byl rozšířen o již dříve zvažovanou rekonstrukci Dolního náměstí, doplněny byly propojovací ulice Soukenná a Dvorská a zpracována byla projektová dokumentace řešící komplexní regeneraci ucelené části historického centra.

Pro nás všechny, pro celý Jablonec, je velkým úspěchem, že v konkurenci řady záměrů z celé republiky jsme byli úspěšní. Ze zdrojů EU, v rámci Sdruženého regionálního ope­rač­ního programu (SROP), zí­skáme v letech 2005 - 2006 do­taci 49 mil. Kč, ze státního rozpočtu dalších 8 mil. Kč, město Jablonec nad Nisou se bude podílet 8 mil. Kč.

Kromě kompletní rekonstrukce kostela sv. Anny a nového vybavení interiéru včetně varhan bude provedena rekonstrukce inženýrských sítí v prostoru Dolního náměstí a uvedených ulic. Náměstí i komunikace dostanou nové povrchy, nové budou i chodníky, vše převážně v provedení žulové dlažby. Náměstí bude nově řešeno včetně zklidnění dopravního režimu, vybavení městským mobiliářem, nové výsadby zeleně a vybudování nové kašny.

Společně tak se stavebně řešeným blokem Centra obchodní spolupráce, pavilonem A, přírodním amfiteátrem, náměstím dr. Farského a ulicemi Jiráskova a U Muzea, jejichž výstavba právě probíhá, projde do konce roku 2006, a to opět s výrazným podílem prostředků z Evropské unie, značná část centra našeho města zásadní proměnou.

Vytvořeno 30.5.2005 16:16:42 | přečteno 3236x | Mgr. Petr Karásek
load