Sto let školy v Pivovarské ulici

Stavba školy v Pivovarské ulici byla zahájena v roce 1904 a první žáci do nové budovy Obecné školy vstoupili již v září roku 1905. V roce 1919 k ní byla připojena Střední škola pro dívky, která se v průběhu dalších let vyvinula z podoby lycea na dívčí Reformní reálné gymnázium. Po válce ve zdejší škole probíhala výuka různých řemeslných profesí, například se zde učili obráběči kovů pro dnešní podnik ABB Elektropraga. Ve školním roce 1950 - 1951 zůstaly třídy řemeslných učebních oborů pouze v přízemí budovy a potom zde jejich působení skončilo.

V letech 1950 až 1966 budovu užívala Střední zdravotní škola. Ředitelem zdravotnické školy, zřízené tehdejším národním podnikem Sanitas, byl pan Nedobyl, kterého později vystřídal pan Břicháček. Od roku 1961 do roku 1966 školu vedl ředitel Mgr. Jindřich Matěják. Zdravotní škola vychovávala dětské i všeobecné sestry, ale především specialisty na oční optiku pro celé Československo.

Od roku 1966 je v budově Základní škola. Prvním ředitelem ZŠ se stal pan Jaroslav Horák. V dalších letech školu vedli: PaedDr. František Vízek, Mgr. Vladimír Drasnar, Ing. Jitka Bílková a Mgr. Zdeňka Habová. Od roku 2003 je škola v právní subjektivitě, má 265 žáků v 11 třídách a tři oddělení školní družiny.

Ke stému výročí školy zorganizovaly paní učitelky Vladimíra Habětínková a Veronika Táborská „Jubilejní součtový maraton“. V únoru se žáci, učitelé a rodiče vydali na běžkách do Jizerských hor, v březnu plavali v Městském bazénu a v dubnu „Jubilejní součtový maraton“ završili pěší túrou na Malou Skálu.

Oslava stého výročí školy se uskuteční v areálu školy v sobotu 14. května 2005 od 9,30 hodin. Učitelský sbor zve co nejsrdečněji všechny bývalé učitele, minulé a současné žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost k návštěvě oslavy. Hosté se budou moci seznámit s dnešní podobou školy, zapojit se do doprovodného programu organizovaného žáky školy a zavzpomínat si na svoje školní léta u připraveného občerstvení.

Mgr. Lubomír Mlejnek
ředitel školy

Vytvořeno 29.4.2005 8:10:48 | přečteno 3103x | Petr Vitvar
load