Setkání s občany našeho města probíhají

V polovině března byl zahájen již 6. ročník setkání občanů Jablonce nad Nisou se starostou a místostarosty. Za městský úřad pak bývá většinou přítomen ředitel odboru stavebního a životního prostředí, případně vedoucí dopravního a silničního úřadu; zúčastňují se i zástupci Policie ČR, Městské policie a Technických služeb.

Nyní, v půlce dubna, kdy je dokončováno květnové číslo Jabloneckého měsíčníku, proběhlo již pět z celkového počtu osmi plánovaných setkání. Občané měli dosud příležitost klást zástupcům města otázky na Žižkově Vrchu, v Kokoníně a ve Vrkoslavicích, v Proseči a ve Mšeně.

První schůzky proběhly krátce po vyvrcholení mimořádně vydatné sněhové nadílky a tak nebylo divu, že z počátku se mnoho otázek týkalo zimní údržby. Přestože občané měli řadu kritických připomínek, dokázali také uznat, že základní funkce chodu města byly i v obtížných situacích zachovány. To se týkalo zejména městské hromadné dopravy, zásobování, svozu odpadků atp.

Další otázky občanů všech městských částí se týkaly jarního úklidu. Připomeňme jen, že město provádí úklid podle schváleného harmonogram úklidových prací. Ten byl zveřejněn v dubnovém vydání našeho měsíčníku. Celý úklid je rozvržen do dvanácti týdnů, přičemž město je rozděleno do osmi oblastí.

Žižkův Vrch

Na Žižkově Vrchu se sešlo 35 občanů. Ti se značně kriticky vyjadřovali zejména ke dvěma problémům: jde hlavně o „šrotiště“ u jabloneckého železničního nádraží a neméně negativní postoj mají občané k pekárně situované do centra sídliště Žižkův Vrch.

Kokonín

Na kokonínské setkání přišlo 23 občanů, kteří upozorňovali zejména na stav komunikací, nutnost budování kanalizační sítě a na přílišnou rychlost projíždějících vozidel na některých komunikacích. Také upozornili na vypouštění pěny do místní vodoteče.

Vrkoslavice

Ve Vrkoslavicích přišlo na besedu sice jen 14 zájemců, diskuse však byla neméně zajímavá. Občanům znepříjemňuje život konání soukromých „o­hňostrojů“ a porušování nočního klidu v prostoru kolem restaurace Petřín a také jízda motorových vozidel po loukách v okolí skalní vyhlídky na Dobré Vodě. Přítomní se též zajímali a způsob rozdělování investičních prostředků z rozpočtu města.

Proseč

V Proseči přišlo diskutovat 21 obyvatel. V souvislosti s výstavbou sídliště se přítomní zajímali především o bezpečnost při přecházení vozovek, opravy komunikací a také o bezpečnost dětí na sídlišti, kde bude ještě do konce srpna probíhat výstavba.

Mšeno

Ve Mšeně přišlo 18 občanů, kteří se informovali například o připravovaných opravách komunikací. Někteří z přítomných upozornili na hluk způsobovaný v nočních hodinách zásobováním velkoprodejny Kaufland a na liknavé řešení problému ze strany vedení prodejny.

Ve středu 4. 5. je na pořadu již poslední setkání této série.

Vytvořeno 28.4.2005 10:32:56 | přečteno 2533x | Petr Vitvar