Půjčky z fondu na zlepšení úrovně bydlení

V letošním roce měli občané Jablonce nad Nisou opět možnost získat půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na opravy svých bytových domů. Celkem jsme obdrželi 26 žádostí v požadované částce 9 732 000, -  Kč.

Na opravy střech a fasád včetně zateplení nebo výměny oken žádali občané a právnické osoby o 7 840 000, - Kč, na vnitřní úpravy bytu, zejména na pořízení topení nebo WC či koupelny, o 640 000, - Kč a na nástavbu nebo vestavbu bytů o 1 252 000, - Kč. Nejvíce žádostí se sešlo na opravy střech (11) a na druhém místě na výměnu oken (9). O půjčku požádalo celkem 15 jednotlivých vlastníků, 10 společenství vlastníků bytových jednotek a 1 bytové družstvo.

Výběrové řízení proběhlo ve výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení a 23 vybraných žádostí bylo schváleno zastupitelstvem města na jeho dubnovém zasedání. Někteří žadatelé ještě musí doplnit další dokumenty, následně s nimi uzavřeme smlouvy o půjčce a poté mohou začít s opravami. Pokud podmínky stanovené zastupitelstvem nesplní, mohou o půjčku požádat opětovně až příští rok.

Zastupitelstvo tak schválilo poskytnutí půjček v celkovém objemu 7 365 000, - Kč, z toho půjčky právnickým osobám činí 5 650 000, - Kč, což je 76,71 % z celkového objemu, půjčky fyzických osob ve výši 1 715 000, - Kč představují zbývajících 23,29 %. Vlastníky domů touto formou podporujeme již několik let. Výsledky jsou vidět na kvalitě bydlení a stavu nemovitostí ve městě.

Půjčky na opravy domů a bytů z Fondu na zlepšení úrovně bydlení poskytujeme se 4 až 6 procentním úrokem na dobu tří až šesti let za výrazně výhodnějších a jednodušších podmínek než naše finanční ústavy. Občané a právnické osoby, vlastnící domy nebo byty, o ně budou moci opět požádat příští rok. V lednu 2006 zastupitelstvo schválí finanční objem, který bude na půjčky k dispozici a zhruba do konce března bude možné podávat žádosti. O poskytnutí půjček pak ze zákona rozhoduje zastupitelstvo města, které tak učiní pravděpodobně opět v dubnu. Informace o konkrétních podmínkách a možnostech Vám v průběhu celého roku poskytnou pracovníci našeho odboru financí a majetku.

Vytvořeno 28.4.2005 10:37:02 | přečteno 2527x | Ing. Radovan Louda
load