Phare podpoří dva projekty přeshraniční spolupráce

V květnu se uskuteční dva mezinárodní projekty, na něž město Jablonec nad Nisou získalo finanční podporu z programu přeshraniční spolupráce Phare.

Začátkem měsíce, v termínu od 4. do 9. května, proběhne již 5. ročník „Společné akce cyklistů měst Jablonec nad Nisou, Bautzen a Jelenia Góra 2005“. Cyklisté pojedou na okruhu Jablonec n. N. - Bautzen - Jelenia Góra - Jablonec n. N., přičemž v jednotlivých městech se budou účastníci připojovat. Jízda je naplánována tak, že se na trase bude pohybovat přibližně šedesát cyklistů. Z každého partnerského města se může zúčastnit dvacet osob. V rámci jednodenního pobytu v Jablonci nad Nisou bude pro účastníky připraven bohatý program s výletem do Českého ráje a do Jizerských hor.

Vlastní projekt vznikl z iniciativy domu mládeže „Steinhaus“ v Bautzenu. Na návrh primátora města Bautzen pana Christiana Schramma se k této akci připojilo v roce 2001 i naše město. Hlavní myšlenkou bylo oživení partnerských vztahů mezi oběma městy. Tím, že se do „Společné akce cyklistů“ zapojují lidé, kteří mají rádi jízdu na kole a rozumějí si se sportovci z jiných zemí, byl položen základ dobré a užitečné tradice. Bližší informace lze získat na adrese: vaclav.melichar@brano.cz.

V první polovině května, od 10. do 14. 5., se v Jablonci n. N. uskuteční také druhý projekt, nazvaný „Mosty 2005“. V prostorách kina Radnice proběhne 8. ročník výstavy výtvarných prací. Výstava se v našem městě pořádá pravidelně od roku 1997. Je připravována pro všechna školská zařízení na Jablonecku, včetně škol mateřských a uměleckých. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v úterý 10. 5. v 10 hodin (boční vstup do kina).

V roce 2002 se podařilo navázat spolupráci s lužicko-srbským gymnáziem v Bautzenu a již na jaře roku 2003 proběhly v rámci této výstavy víkendové umělecké dílny, které měly velmi příznivý ohlas. V rámci letošní výstavy výtvarných prací, na které budou prezentovat své práce i studenti z Německa, proběhne ve dnech 12. - 14. května také výtvarně-hudební seminář. Toho se zúčastní přibližně čtyřicet českých a stejný počet německých žáků ve věku třinácti a čtrnácti let.

Pro účastníky semináře bude kromě pestrého programu připraven i výlet do Jizerských hor. Celá akce by měla vést k posílení partnerství mezi městy Jablonec nad Nisou a Bautzen a k rozvoji a zvýšení spolupráce školských a kulturních zařízení na obou stranách hranice. Přínosem je rovněž i zdokonalování jazykových dovedností, protože v průběhu setkání se hovoří zejména německy.

Vytvořeno 28.4.2005 10:32:10 | přečteno 2631x | Mgr. Iveta Habadová, MBA
load