Chystáte se do autoškoly?

Tato otázka se nejčastěji objevuje u dospívající populace. Absolvování autoškoly a získání řidičského oprávnění se již stává nutností pro další život a mobilitu lidí. Podle čeho však budeme autoškolu vybírat? Neexistuje universální recept, ale pro vaši informaci je užitečné vědět, za co vynaložíte své finanční prostředky.

Příklad nejčastější výuky a výcviku na řidičské oprávnění skupiny B (zahrnuje např. osobní automobily o maximální přípustně hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg):

Osnova základní výuky a výcviku

Teorie

Výuka předpisů o provozu vozidel

18 hod.

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hod.

Výuka teorie zásad bezpečné jízdy

10 hod.

Výuka zdravotnické přípravy

2 hod.

Opakování a přezkoušení

4 hod.

Celkový počet hodin teoretické výuky

36 hod.

Praktický výcvik

Výcvik v řízení vozidla na autocvičišti (nebo trenažéru)

2 hod.

Výcvik v řízení vozidla v minimálním provozu

5 hod.

Výcvik v řízení vozidla ve středním provozu

21 hod.

Výcvik praktické údržby vozidla

2 hod.

Výcvik praktické zdravotnické přípravy

4 hod.

Celkový počet hodin praktického výcviku

34 hod.

Další informace

  • Rozmezí inzerovaných cen u výcviku na osobní automobil skupina B je t.č. na Jablonecku od 5.000,- Kč do 9.200,- Kč. Cenový předpis na výši školného není stanoven.
  • Počet registrovaných autoškol v územním obvodu Jablonce n. N. je 17.
  • Stav vybavení vozidly, učebnami, prostředky a pomůckami k výuce a výcviku autoškol je na rozdílné úrovni.
  • V současnosti neexistuje norma garantující pravidelné zdokonalovací školení a ověřování znalostí vyučujících autoškol. Proto jsou i rozdíly v poskytované úrovni výuky a výcviku a v přístupu učitelů autoškol k žákům.
  • Některé autoškoly prezentují svoji činnost v podobě reklamních letáků, na kterých se žák dozví pouze cenu a číslo mobilního telefonu, do zkoušky však netuší, co vlastně tato cena obsahuje a co musí následně zaplatit v případě přihlášení ke zkoušce, nebo při dalších opravných zkouškách.

Jak tedy začít s výběrem?

  • Získávejte reference a informace od vrstevníků, známých apod., kteří absolvovali autoškolu, o jejich zkušenostech a spokojenosti s poskytnutou výukou.
  • Zajímejte se o vybavení a prostředí autoškoly, napoví i vzhled a čistota výcvikových vozidel, jejich technická úroveň, stav učeben, vystupování reprezentantů jednotlivých autoškol.
  • Vyhýbejte se podezřele levné ceně, pokud je pro vás rozhodující, snažte se dozvědět, co je v této ceně zahrnuto. Vyhnete se nemilému překvapení v podobě dodatečných plateb za zkoušky, příplatky za včasné přihlašování ke zkoušce, které je povinností každé autoškoly, apod.). Ptejte se předem, získávejte co nejvíce informací. Připomínám, že komisaři MěÚ za zkoušky žádné platby nevybírají, autoškola by vás měla zatížit skutečnými náklady a přiměřeným ziskem za poskytnutí vozidla s učitelem ke zkoušce, popř. použití učebny autoškoly.
  • Ověřte si, zda firma uzavírající dohodu o výuce používá úřední název - obchodní jméno, kdo je oprávněn za firmu jednat. Tuto informaci lze ověřit např. na www.obchodnirejstrik.cz.
  • Žádejte potvrzení plateb na řádném účetním dokladu s náležitostmi.

Vámi věnované prostředky a čas pro získání řidičského oprávnění mají vliv na řidičské návyky, dovednosti a další úspěšnost vaší řidičské praxe. Výběr kvalitní autoškoly je proto důležitý.

Vytvořeno 29.4.2005 9:24:43 | přečteno 5142x | Bc. Jan Plíva