Starosta o zimní údržbě

Úvodní slovo RNDr. Jiřího Čeřovského.

Vážení čtenáři,

v dubnovém úvodníku radničního zpravodaje jsem se chtěl zaměřit na téma bezpečnost v našem městě, o kterém jednalo březnové zastupitelstvo. Vývoj počasí v polovině března můj záměr změnil. Přesto, že sníh v tomto období není v našem městě žádnou výjimkou, přeci jenom jej běžně tolik nebývá. Komplikace s jeho úklidem, zúžení ulic sněhovými mantinely, zhoršená schůdnost chodníků byla realitou především ve dnech, kdy napadlo až padesát centimetrů sněhu za den. Rozladěnost řidičů, nazlobenost chodců byla v některých případech opodstatněná. Ne vždy však správně namířená jenom proti radnici. Státní a krajské komunikace na území města nezabezpečujeme (např. ulici Podhorskou). Z některých rozhořčených mailů v souvislosti s úklidem sněhu jsem se o sobě dozvěděl, že jsem se „úplně vykašlal na obyčejný lidi, že mě nezajímají a podobně.“ Chápu lidi, kteří měli při návalu sněhu problémy v daném místě, i to, že je vedly i k takovým úvahám.

Kritika starosty je normální věc a patří k mé práci. V žádném případě mi není lhostejný její obsah. Ale protože stav v ulicích města sám sleduji a jsem o zimní údržbě informován, připomínám to, o čem se příliš nepíše ani nemluví: při návalu sněhu, jak tomu bylo například o víkendu v půlce března, vyrazili do ulic všichni lidé i veškerá technika, kterou mají technické služby k dispozici. Celých dvanáct hodin odhrnovali sníh, i když to někdy vypadalo jako marná práce, protože sníh přibýval rychleji, než bylo možné jej odklízet. Po nejnutnějším odpočinku vyjeli všichni za sněhem opět. Problémy byly, ale to, co musí město zajistit v první řadě fungovalo: základní průjezdnost města, linky MHD, svozové trasy pro likvidaci odpadů, dostupnost pro sanitky, hasiče, zásobování apod. Letošní zima je zkouškou nejenom techniky, lidí a schopností technických služeb vypořádat se s jejími nástrahami, ale nás všech. Nabízí se otázka, zda-li i my - řidiči, chodci, vlastníci nemovitostí své chování umíme přizpůsobit vzniklé situaci. Věřím, že většina ano. Přeji nám všem klidný průběh konce zimy a brzký příchod jara.

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Vytvořeno 30.3.2005 9:01:05 | přečteno 2357x | Petr Vitvar
load