Spolkový dům v Jablonci n. N.

otevřen v září 2006

Neziskové organizace zpravidla nemívají na růžích ustláno. Financí nebývá nazbyt, většinou chybí i vhodné prostory pro provozování jejich činnosti. Neziskovky z oblasti sociální a zdravotní samozřejmě nejsou žádnou výjimkou. Proto se myšlenka na zřízení spolkového domu v Jablonci nad Nisou jevila již od počátku jako zajímavý nápad. Od nápadu k realizaci však nebývá jednoduchá cesta.

Během minulého roku, kdy končila činnost 1. základní škola v ulici Emilie Floriánové, bylo definitivně rozhodnuto o tom, že město vybuduje takové zařízení právě tady. Spojovaly se zde výhody bývalého školského objektu s praktickou polohou a snadnou dostupností.

Z historie budovy

Na rohu dnešních ulic Jungmannovy a E. Floriánové byla školní budova vystavěna jabloneckou evangelickou obcí již v letech 1902 až 1903. Tehdy se jednalo se o privátní smíšenou evangelickou školu. Na tu dobu to bylo zařízení moderně vybavené a patřilo k němu i přilehlé hřiště. Děti sem chodily do školy celých 101 let. Architektura původně hodnotného secesního objektu byla v 80. letech uplynulého století znehodnocena postupnými přestavbami. Zachováno zůstalo jen základní dispoziční schéma s jedním centrálním schodištěm. Spojovací krček byl realizovaný v roce 1991 a propojil budovu s objektem sousedním, který kdysi sloužil pro administrativu městské elektrárny.

Rekonstrukce budovy a její využití

Celý objekt nyní projde zásadní rekonstrukcí. Z venkovních prostor bude pro spolkový dům využívána nástupní plocha v ulici E. Floriánové a oplocené hřiště na jižní straně objektu. Objem a základní tvar nárožního objektu zůstane zachován, využita bude dvoupodlažní část krčku. Komunikační systém bude nově doplněn vloženým výtahem, který propojí všech šest výškových funkčních úrovní a zajistí bezbariérový přístup do nich. Každé podlaží bude mít své vlastní odpovídající hygienické zázemí. Ostatní plochy půdorysů budou využívány jako variabilně členitelné učebny, dílny, klubovny, kanceláře, zasedací místnosti. Výsledné rozdělení bylo upřesněno při jednáních s jednotlivými budoucími uživateli. Zastavěná plocha všech podlaží je 1 845 m2, celkový obestavěný prostor (rekonstrukce, přestavba spojovacího krčku a jeho přístavba) představuje 7 064 m3.

Finance

Náklady na přestavbu původní školní budovy byly propočítány na 25 milionů korun. V této částce je zahrnuta i položka na vnitřní vybavení spolkového domu. Městu se podařilo získat příslib dotace z fondů EU ve výši 20 milionů korun a dalších dvou milionů od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. K zahájení stavebních prací dojde již počátkem tohoto měsíce, dokončení díla je plánováno na jaro příštího roku. Projekt spolkového domu je postaven na partnerství města s poskytovateli neziskových služeb. Náklady na samotný provoz nebudou zanedbatelné. Počítá se s částkou téměř 1,5 milionu korun ročně. Tato položka by ovšem měla být částečně snižována nejen o nájmy a tržby, ale též o dotace, o které bude město usilovat.

Kdo bude využívat spolkový dům

Dohodu o partnerství podepsalo město zatím se sedmi organizacemi, které by měly upravené prostory využívat. Jedná se o Český červený kříž, Mateřské centrum Světluška, Sdružení pro podporu a rozvoj romské mládeže, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, občanské sdružení Naděje, liberecké sdružení Fokus My klub a sdružení Salem pro integraci romské mládeže. V současné době zůstává ještě i určitá rezerva pro další partnery. Za účelem řízení spolkového domu bude městem založena příspěvková organizace.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

Vytvořeno 30.3.2005 13:31:17 | přečteno 3383x | Petr Vitvar
load