Přijďte diskutovat s představiteli města

Setkání s občany

V uplynulém měsíci byla zahájena nová, již šestá série setkání občanů s představiteli města. Proběhla již setkání na Žižkově Vrchu, v Kokoníně a ve Vrkoslavicích. Během nastávajícího měsíce budou schůzky pokračovat v Proseči, ve Mšeně, v Rýnovicích a také v Jabloneckých Pasekách. Právě proto se ještě jednou vracíme k některým podnětům obyvatel těch částí Jablonce nad Nisou, kde mají diskusní fórum nyní před sebou.

PROSEČ - problémy s vytékající vodou

V ulici Za Říčkou mají obyvatelé v jarním období problémy s volně vytékající vodou ze studní na cestu. Po zmrznutí se komunikace stává neschůdnou. Pracovníci města se snaží nalézt zdroj vytékající vody, který se dosud nepodařilo lokalizovat. Proto bylo stanoveno, že v jarním období, v době tání, proběhne místní šetření, ke kterému bude přizván i některý z místních občanů. V případě potřeby jsou zaměstnanci jabloneckých technických služeb připraveni dodat neprodleně posypový materiál.

PROSEČ - voda pro návštěvníky hřbitova

Návštěvníci prosečského hřbitova upozornili na problémy, které vznikly v souvislosti s prodejem hřbitovního domku s pozemkem, na kterém se nacházela pumpa. Problém s užitkovou vodou byl vyřešen dohodou s novým vlastníkem nemovitosti, který zajistil přemístění pumpy. Odběr vody ze studny, která se nachází na soukromém pozemku, je zabezpečen zřízením věcného břemene.

MŠENO - prořez náletových porostů

Při minulém setkání byl občany vznesen požadavek na prořez náletových stromů u bytových domů v prostoru někdejšího mšenského hřbitova. Kácení proběhlo hned v jarních měsících a další regenerace plochy byla vyřešena v souvislosti s prováděnými úpravami bývalého hřbitova. Na jeho místě vyrostlo nové dětské hřiště s dřevěnými atrakcemi, pískovištěm a lavičkami. Na části pozemku vznikla parkovací místa pro přibližně 25 aut.

MŠENO - parkování

Požadavek parkování v nočních hodinách na parkovišti u obchodního domu Kaufland byl sice se zástupci supermarketu projednán, nicméně s odkazem na údajné špatné zkušenosti vedení obchodního domu požadavek občanů odmítlo.

RÝNOVICE - čekárny MHD

Účastníci setkání upozornili na špatný stav čekáren na autobusových zastávkách Belgická, Lukášov a před Liazem. Čekárna v Belgické ulici byla v roce 2004 nahrazena novým přístřeškem. Na rok 2005 se v rozpočtu města počítá s určitou částkou na opravy a údržbu dalších zastávek.

RÝNOVICE - přechod pro chodce

Někteří občané loni poukazovali na nevhodné umístění přechodu pro chodce u zastávky autobusů MHD v Rýnovicích. V souvislosti se zhotovením nového povrchu vozovky bylo obnoveno i vodorovné dopravní značení. Po prodloužení zábradlí u mateřské školky byl na jeho konci vyznačen kolmý přechod přes komunikaci a na druhé straně byla vybudována nástupní plocha. Při rozhodování o poloze přechodu byla posuzována zejména jeho praktická využitelnost.

ŠUMAVA a PASEKY - bezpečnost při přecházení

Jedna z přítomných účastnic setkání upozornila na ohrožení bezpečnosti chodců při přecházení komunikace. Na rohu ulic V. Nezvala a Erbenovy bránila v dostatečném výhledu zeleň. Bylo zjištěno, že křoví vyrůstá ze soukromého zahrady. Díky pochopení vlastníka pozemku došlo k nápravě. Při kontrole v závěru minulého roku bylo již vše v pořádku.

ŠUMAVA a PASEKY - semafory v Podhorské ulici

Při setkání byl též vznesen požadavek spuštění světelné signalizace na přechodu pro chodce v Podhorské ulici, a to v neděli na večer, kdy je zde velký provoz vracejících se rekreantů. Město zajistilo u zhotovitele signalizace změnu softwaru, čímž bylo požadavku vyhověno.

Další informace:

Vytvořeno 31.3.2005 8:55:07 | přečteno 2321x | Petr Vitvar
load