Cyklisté na silnicích

Policie ČR informuje

Duben je měsícem, kdy se po proběhlé zimě začínají na silnicích objevovat opět ve větší míře cyklisté. I když letošní bohatá nadílka sněhu pozdrží na mnoha místech využívání tohoto dopravního prostředku, skalní příznivci neodolají a vyrazí ať již na silnice nebo na lesní cesty. Při této příležitosti je jistě na místě připomenout, co vše spadá do povinné výbavy jízdního kola a co je dobré dodržovat, aby jízda na kole byla opravdu požitkem.

Do povinné výbavy jízdního kola řadíme

 • dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
 • zadní odrazku červené barvy (ta může být kombinována se zadní červenou svítilnou)
 • přední odrazku bílé barvy
 • odrazky na pedálech (mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v její blízkosti)
 • odrazku oranžové barvy na paprscích kol
 • volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.).

Za snížené viditelnosti musí být kolo navíc vybaveno

 • světlometem bílé barvy, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
 • zadní svítilnou červené barvy, která může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.

Povinná výbava kolaPovinná výbava sama o sobě nezaručí, že cyklista při jízdě neutrpí úraz, omezí však možnost jeho vzniku a proto je dobré ji dodržovat. Považujeme za účelné připomenout také to, že děti do 15 let musí povinně užívat cyklistickou přilbu. Na základě zkušeností policistů z řešení dopravních nehod doporučujeme užívání přilby i dospělým cyklistům. V řadě případů se ukázalo, že cyklista přežil nehodu jen díky ochraně hlavy, kterou přilba představuje.

Policisté budou provozovaná kola průběžně kontrolovat. Majitelé, kteří mají vše v pořádku se nemají čeho obávat. Kontroly kol se provádějí nejen z důvodů kontroly povinné výbavy, ale i kvůli odhalování kradených kol. Všem cyklistům můžeme jako prevenci odcizení jejich kola doporučit bezplatné zaregistrování jízdního kola, které provádí Městská policie Jablonec n. N., sídlící v Kamenné ulici. Při registraci je kolo zavedeno do evidence pod výrobním číslem, barvou, značkou a dalšími markantními znaky. Je na něj nalepena nálepka oznamující, že kolo je evidováno a majitel dostává registrační kartičku. Jestli zloděje neodradí nálepka a kolo je přeci jen odcizeno, je možné zpětně z registru kol získat všechny údaje o kolu a využít je pro pátrání PČR.

Ještě několik doporučení, která mohou přispět k tomu, aby vaše kolo nebylo odcizeno

 • nezanechávejte své kolo bez dozoru; vždy je lepší, když na odstavené kolo někdo dohlíží
 • nemůžete-li u odstaveného kola zajistit přítomnost nějaké osoby, nezapomeňte, že je třeba kolo zajistit bezpečnostním zámkem a snažte se ho připoutat k pevnému bodu (zábradlí, sloup atd.)
 • jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří objektu, uzamykání společných prostor a uzamykání i vlastních uložených kol. Nepodceňujte zabezpečení všech stavebních otvorů, zejména dveří a oken.

npor. Mgr. Ludmila Knopová
tisková mluvčí OŘ PČR

Vytvořeno 30.3.2005 11:21:01 | přečteno 4016x | Petr Vitvar
load