Akustické prvky pro nevidomé a slabozraké II.

Jablonec - město bez bariér

V únorovém měsíčníku jsme seznámili čtenáře s hlasovými majáčky, které by měly být nezbytnou součástí všech veřejných budov. Vydávají zvukový signál a tím pomáhají v orientaci slabozrakým či nevidomým. Věnovat se této problematice je také součástí koncepčního materiálu „Jablonec nad Nisou - město bez bariér“, který na konci loňského roku schválilo městské zastupitelstvo. Dnes se budeme věnovat konkrétním přístrojům.

V ČR se pro dálkovou aktivaci akustických prvků používají dva typy povelových vysílaček. Prvním typem je příruční krabička se šesti tlačítky. Druhým pak je vysílač ve slepecké holi, který má tlačítka pouze tři, a jejich funkce jsou proto zdvojeny.

Logo - nevidomýNejjednodušším a prvně používaným akustickým prvkem je akustický orientační majáček (AOM). Tyto majáčky pouze vydávají akustické trylky. Vstupy z ulice do podchodů se označují trylkem typu „BRLM“. Úrovňové vstupy do objektů a úrovňové vstupy k turniketům metra se označují trylkem typu „I-Á“. Majáčky se umísťují nad střed vstupního prostoru. Novějším majáčkem je digitální hlasový majáček (DHM), který může mít zaznamenané až dvě hlasové fráze. První fráze obvykle obsahuje název objektu a spouští se z vysílačky povelem č. 1. Druhá fráze obvykle obsahuje stručný popis objektu nebo stručný popis další trasy a spouští se z vysílačky povelem č 2. (Specifickým DHM je majáček, který informuje o aktuálním chodu eskalátorů - Praha). K ozvučení semaforů na přechodech se používá akustické zařízení SZN. Vydává klapavý zvuk o dvou odlišných frekvencích. Umístěním nad vchodovými dveřmi může SZN sloužit jako naváděcí majáček.

V MHD je k řídící jednotce vozidla připojena souprava pro nevidomé, která obsahuje externí majáček pro nevidomé a interní majáček pro řidiče. Majáček sděluje číslo a směr linky. Jeho fráze se aktivuje z vysílačky povelem č. 3. Interní majáček je umístěn na stanovišti řidiče, obsahuje frázi: „Nástup nevidomého“, která se aktivuje z vysílačky povelem č. 4. Touto frází je řidič upozorněn na úmysl nevidomého nastoupit a zároveň si tak nevidomý vyžádá centrální otevření dveří. Ceny těchto zařízení se pohybují řádově do 10 tis. Kč.

Informace: Tyfloservis o.p.s., Liberec

Vytvořeno 30.3.2005 14:34:29 | přečteno 3496x | Jitka Šorfová
load