Nehoda není vždy náhoda

Dopravní nehody v Jablonci n. N. a jeho okresu.

Ilustrační obrázek: dopravní nehodaRok 2004 nazval policejní prezident ,,Rokem ovlivňování postojů účastníků silničního provozu“. Vybrání tohoto tématu nebylo náhodné ani samoúčelné. Zaměření roku bylo vybráno z důvodu zvyšující se nehodovosti v silničním provozu v celé republice. Určitou vinu na zvyšujícím se počtu dopravních nehod má zcela jistě narůstající počet provozovaných motorových vozidel, ale s tím musí řidiči počítat a počínat si při jízdě o to více opatrněji. Jak se dařilo naplňovat vytyčený záměr ovlivňovat účastníky silničního provozu, tzn i snižovat počet dopravních nehod dokládají následující údaje.

Okres Jablonec n. N. vykázal již druhým rokem pokles počtu nehod. Značný podíl na snížení tohoto počtu má větší počet dopravních akcí, osvěta mezi lidmi a samozřejmě nepostradatelný lepší přístup lidí samotných. Pro město samotné byly velmi přínosné společné dopravní hlídky policistů a strážníků městské policie. Tímto způsobem mohlo v ulicích sloužit více hlídek a výsledek byl pouhým okem viditelný.

Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná škoda
2002 1915 12 50 264 730 mil.
2003 1856 7 38 258 702 mil.
2004 1837 3 38 242 669 mil.

Mezi hlavními příčinami dopravních nehod v popředí zůstávají čísla náležející k nepřiměřené rychlosti (507 nehod) a k nedání přednosti v jízdě (313 nehod). K největšímu počtu dopravních nehod dochází pravidelně v zimních měsících. Nejhorším byl v loňském roce měsíc leden (207), nejméně dopravních nehod bylo zaznamenáno v dubnu (113). Vysvětlení tohoto počtu vidí policisté v léta vžitém podvědomí motoristické veřejnosti, že měsíc duben je měsícem bezpečnosti na silnicích. Do určité míry to stále platí a není to na škodu.

Ještě bychom se rádi dotkli jednoho problému, který přímo souvisí s dopravními nehodami - alkoholu za volantem. Poslední dobou se rozmáhá mezi řidiči nešvar, který spočívá v tom, že řidič přistižený, že řídil své vozidlo pod vlivem alkoholu, odmítne lékařské vyšetření spojené s odběrem krve. Přitom si neuvědomuje skutečnost, že po odmítnutí lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve, mu hrozí daleko vyšší trest. Takovémuto řidiči pak hrozí dva roky zákazu řízení motorových vozidel a 15 000, - Kč pokuta.

Nehodovost na území města Jablonce n. N.

Při rozboru počtu dopravních nehod na území samotného města Jablonce n. N. jsme dospěli k závěru, že jejich počet nepatrně vzrostl oproti roku 2003. Jak již bylo zmíněno na začátku, velký vliv na počty nehod má stále vzrůstající počet provozovaných vozidel. I tak se dá říci, že se situaci na území města podařilo stabilizovat a zabránit výraznému nárůstu počtu nehod.

Rok 2003 2004 rozdíl
Dopravní nehody celkem 947 952 5
zaviněné řidičem motorového vozidla 914 916 2
zaviněné chodcem 11 12 1
zaviněné cyklistou 9 10 1

Čísla jsou čísla. Některým lidem připadají malá, některým vysoká, jiné lidi čísla nezajímají, ale měly by. Jsou totiž varující. Skrývá se za nimi lidské zdraví , někdy dokonce i lidské životy.

Přáním policistů do dalšího roku zůstává, aby sami řidiči přistupovali ke své jízdě zodpovědně, pozorně. Vyvarovali se jízd pod vlivem alkoholu, udržovali svá vozidla v dobrém technickém stavu a hlavně, aby se nedrželi hesla - já jsem tady pánem, jsem nejrychlejší, mě se nic nemůže stát. I v letošním roce budou policisté pokračovat v různých dopravně bezpečnostních akcích zaměřených zvláště na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu, kontrolu technického stavu vozidel, požívání alkoholu za volantem, kontrolu povinného vybavení nebo předepsaných dokladů. Stranou pozornosti nezůstanou ani cyklisté a chodci. I ti totiž dotváření úplný obraz dopravní situace.

npor. Mgr. Ludmila Knopová
tisková mluvčí OŘ PČR

Vytvořeno 28.2.2005 16:09:09 | přečteno 3147x | Petr Vitvar
load