Bytová výstavba v Jablonci

Na lednovém zasedání jabloneckého zastupitelstva byl projednán také materiál: Rozvoj infrastruktury lokalit pro bydlení  - Jablonecké Paseky, Horní Proseč.

Základním podkladem pro možnost rozvoje města v oblasti bytové výstavby je územní plán v podobě schválené v roce 1998. Ten v rámci částí území zastavitelných určuje plochy pro bydlení různého typu - BV pro rodinné domy venkovského typu, B1 - B3 pro rodinné domy městského typu (rozdíl je v podílu zastavěné plochy), D1 - D3 pro bydlení v bytových domech (rozdíl v podílu zastavěné plochy a počtu podlaží) a S1 - S3 pro smíšené bydlení (rozdíl v podílu zastavěné plochy, počtu podlaží, podílu bydlení a ostatních funkcí). „Přeregulovanost“ územního plánu je zřejmá již z tohoto stručného výčtu, případné změny územního plánu jsou složitou a dlouhodobou záležitostí. Pro nové návrhové období po roce 2010 by měl pořizovatel ponechat více prostoru pro invenci i jiných subjektů a to nejen v oblasti výstavby bytové.

Rozvoj bytové výstavby do značné míry ovlivňuje řada faktorů - zájem investorů, budoucích majitelů či nájemníků, bytová politika státu a z ní plynoucí podpora výstavby, atraktivnost a připravenost nabízených lokalit pro bydlení. Úloha města je zejména v přípravě podmínek pro tuto výstavbu - od územně-plánovacích podkladů, po koncepční předprojektovou případně projektovou přípravu infrastruktury v koordinaci s dalšími správci sítí a potenciálními spoluinvestory, včetně možností spolufinancování její realizace ze strany státu nebo Evropské unie. O osud bytové výstavby do budoucna nemám obavy, protože tři nejdůležitější předpoklady pro ni jsou splněny: město chce vytvářet dobré podmínky, stavební firmy chtějí stavět a lidé chtějí bydlet.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Výstavba bytových domů Horní Proseč, obrázek se otevře v novém okně

Probíhající výstavba 2005

 • obytný soubor Horní Proseč, dokončení září 2005, celkem 293 bytů
 • půdní vestavby Řetízková, dokončení listopad 2005, celkem 32 bytů
 • individuální - prodej pozemků pro výstavbu RD - Kokonínská, Krkonošská aj. - nabídka viz www.mestojablonec.cz
 • inženýrské sítě pro novou výstavbu - V Úvoze, Široká, Pomněnková, Sportovní, Nad Školkou, U Staré Lípy, K Černé Studnici, Alešova

Předpokládaná budoucí výstavba 2005 - 2008

 • Horní Proseč - další 3 objekty v ploše dnešního zařízení staveniště, příp. další v návaznosti na vybudované inženýrské sítě (ul. Široká, U Tenisu)
 • širší centrum - základní investice do sítí provedeny v rámci rekonstrukce ul. 5. května, ekonomicky výhodné, zajímavé lokality v centru, klidu, zeleni, bytové i polyfunkční objekty - ul. Dvorská, Horská, Lesní, Revoluční, 5. května, Lipanská, Kamenná
 • příprava sítí a výstavba bytových i rodinných domů - Paseky, Horní Proseč I
 • rozvoj infrastruktury pro individuální výstavbu

Výhled do dalších let

 • rozvoj infrastruktury a výstavba - Horní Proseč II, Kokonín vč. Dalešic
 • pokračování výstavby v oblasti širšího centra, Pasek, Horní Proseče I
 • podpora individuální výstavby - inženýrské sítě
 • revize územního plánu nebo pořízení nového
Vytvořeno 28.2.2005 8:47:35 | přečteno 3317x | Petr Vitvar
load