Příprava rozpočtu 2005

V těchto dnech již přípravné práce na tvorbě rozpočtu završilo městské zastupitelstvo svým hlasováním. Ukončen tak byl složitý několikaměsíční proces balancování výdajových potřeb v jednotlivých oblastech života města a odhadování našich možných příjmů. Odhad vlastních příjmů doplňujeme zkoumáním možností dalšího financování, abychom měli pro daný rok k dispozici prostředky na široký vějíř potřeb chodu města a jeho dalšího rozvoje.

Ilustrační obrázek - minceProtože následující vydání měsíčníku přinese podrobnou přílohu k našemu rozpočtu, v tuto chvíli uvádím pouze některé základní údaje, v době uzávěrky ještě návrhu rozpočtu. Ten posuzuje ještě finanční výbor, rada města a naši zastupitelé.

Abychom dokázali finančně pokrýt naše zákonné povinnosti, včetně dalších překvapení, které nám nachystal stát a zároveň ostatní aktivity, o které se město stará, připravili jsme návrh rozpočtu v celkové výši 1 289 mil. Kč. Je opět koncipován jako vyrovnaný s tím, že na krytí výdajové části, krom vlastních zdrojů, počítáme s investičním úvěrem do 250 mil. Kč. Můžeme si to dovolit vzhledem k naší dosavadní střízlivé finanční politice a nízké úvěrové angažovanosti.

Přibližně 901 mil. Kč plánujeme na provozní výdaje a zhruba 388 mil. Kč na krytí velkých investičních akcí a oprav, z nichž některé realizujeme ve spolupráci a výrazným přispěním partnerů, kterými jsou Evropská unie (Eurocentrum, Spolkový dům), český stát (Střelnice a dopravní stavby), Liberecký kraj (Eurocentrum a dopravní stavby). V rozpočtu nezapomínáme ani na podporu různých zájmových spolků a sdružení působících v oblasti sociální, zdravotnické, kulturní, vzdělávací či sportovní prostřednictvím příspěvků a grantů. Pamatováno je i na příspěvek naší nemocnici na obnovu přístrojového vybavení.

Vytvořeno 28.1.2005 12:33:29 | přečteno 2238x | Ing. Radovan Louda
load