Jablonecké výstaviště

dokončení rekonstrukce areálu a okolí

Stavba COS - 23. 1. 2005, obrázek se otevře v novém okněV současné době probíhá v prostoru Eurocentra (Výstaviště) výstavba objektu Centra obchodní spolupráce (COS), aktuálně pracuje dodavatel na základových konstrukcích a hrubé stavbě objektu COS. Termín dokončení stavby, významným způsobem spolufinancované z prostředků Evropské unie, je listopad 2005. Projektově jsou připraveny související rekonstrukce přilehlých ulic Jiráskova a U Muzea - provedeny budou včetně nových inženýrských sítí, opět je téměř jistá finanční spoluúčast EU z prostředků fondů Phare, termín musí být koordinován s termínem dokončení COS.

Naším cílem je i zbývající části původního Výstaviště upravit tak, aby celý areál vytvořil živý, atraktivní a funkční komplex. Při zpracování zásad dořešení areálu jsme si vyjasnili prostorové a funkční vazby, včetně investiční náročnosti realizace. Dále budou tedy v roce 2005 rekonstruovány pavilon A, kino Junior, náměstí Dr. Farského, přírodní amfiteátr a fasády okolních objektů. Náměstí Dr. Farského se stane nástupní plochou do celého areálu, vnitroblok pak průchozím městským prostorem, který bude ve velkém i malém amfiteátru, kinu Junior, na terase restaurace a baru COS, i díky možnému propojení s vnitřními prostory COS i pavilonu A, nabízet celou řadu možných aktivit, ale i prostor pro posezení a odpočinek.

Pavilon A

Provedena bude zásadní rekonstrukce objektu s ohledem na současné technické a normové požadavky. Druhé podlaží objektu bude využito tak jako v současné době pro klub Na Rampě. Ostatní prostory budou řešeny jako víceúčelové s možností využití pro výstavnictví, prodej, klubovou činnost apod.

Stavba COS - 23. 1. 2005, obrázek se otevře v novém okněNáměstí Dr. Farského

Navržena je výrazná přestavba prostoru se soudobým urbanistickým a architektonickým výrazem. Základním principem je lepší prostorové a provozní propojení nové nástupní plochy COS a ulice Podhorské. Po nutné dohodě s vlastníkem objektu bude demolována stávající fontána a bude tak vytvořen předpoklad pro funkční začlenění tohoto domu do řešeného prostoru. Přímo k jeho fasádě bude přisazeno nové schodiště, prostor mezi schodišti i dále do ulice bude lemován kamenným stupněm výšky cca 45 cm, který bude zároveň sloužit jako lavice. Původní fontána bude nahrazena novým vodním objektem - mělkým vodním korytem zapuštěným v ploše náměstí. Prostor bude oživován intervalovým vodním režimem, celé koryto bude volně přístupné pro brouzdání.

Přírodní amfiteátr

Stávající technický stav amfiteátru je velice špatný, rekonstrukce musí proto být provedena relativně radikálním způsobem. Navrženo je řešení, které z ulice U Muzea odstraňuje nevhodně umístěná schodiště, které umožňuje bezbariérový přístup do amfiteátru i ke kinu Junior. Tvar hlediště i jeviště zůstává zachován, nově - avšak konstrukčně velice jednoduše - bude řešen pomocný objekt jeviště včetně zastřešení. Základ zeleně v tomto prostoru budou tvořit čtyři dominantní vzrostlé stromy, doplněny budou řadou stromů s kulovou korunou podél východní hrany amfiteátru a keřovou výsadbou.

Foto: A. Majer

Vytvořeno 27.1.2005 14:18:51 | přečteno 3447x | Mgr. Petr Karásek